Lietuvių chartijai 70 metų

Prieš 70 metų, 1949 m. birželio 14 d., Augsburge Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas pasirašė Lietuvių chartiją, kurioje išreikšti lietuvių išeivijos tautinio solidarumo principai.

Lietuvių chartija pabrėžė lietuvių pastangas išsaugoti nepriklausomos Lietuvos tradicijas, kvietė lietuvius puoselėti tautinį patriotizmą, laisvės ir demokratijos siekius.

Lietuvių chartiją sudaro įžanginė dalis ir 13 straipsnių, svarbiausias jų – vienuoliktas, kuriame skelbiamas tautinis solidarumas, lietuvių tautiniai simboliai.

Kviečiame pasižiūrėti Punsko LKN montažą, parodytą 2019 m. vasario 16 d. Punsko lietuvių kultūros namuose per Vasario 16-osios minėjimą.

sb, punskas.pl