Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris Antanas Gritėnas

 Gintaras Lučinskas Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris Antanas Gritėnas.

Pranešimas, skaitytas 2015 m. gruodžio 12 d. Punske per istorijos paveldo konferenciją „Terra Jatwezenorum“ 2015.

 Gintaras Lučinskas (g. 1969 m. Doškonių k., Alytaus raj.) – Viešosios įstaigos „Gintarinė svajonė“ steigėjas ir vadovas. 1989 m. baigė Kauno Antano Kvedaro miškų technikumą. 2009 m. Šiaulių universitete įgijo ekologijos ir aplinkotyros bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Jau daugiau kaip dešimtmetį darbuojasi rašydamas istorinius straipsnius. Autoriaus bibliografiją sudarytų keli šimtai straipsnių Dzūkijos, Kauno ir Vilniaus periodiniuose leidiniuose.

Partizano Antano Ambrulevičiaus prisiminimų knygos Kelio atgal nėra (2008), karininko Andriaus Vasiliausko atsiminimų knygos Praeities puslapiai (2011), politinio kalinio Vinco Abramavičiaus atsiminimų knygos Gyvenimo užrašai (2013) leidybos organizatorius. Knygų Pogrindinė „Geležinio Vilko“ organizacija Alytaus apskrityje (1940–1941) (2009), Žuvę už Lietuvą. Laisvės kovos Dainavos krašte 1918–1923 metais (2010), Vermachto nusikaltimai Dzūkijoje 1941 m. birželį (2011), Varviškės „respublika“ (1920–1923) (2013) autorius.

Alytaus miesto savivaldybės 2012 m. Kultūros premijos laureatas. Dalyvauja įvairių lietuviškų visuomeninių organizacijų veikloje.

sb, punskas.pl