Lietuvos pad?tis blogesn?

Kaip tikina Lietuvos dienraštis ?RESPUBLIKA?, Lietuvos ekonomin? pad?tis šiandien blogesn? nei kaimynin?s Baltarusijos. Tai rodo naujausias ?takingo tarptautinio verslo naujien? portalo „Business Insider“ sudarytas reitingas, kuriame šalys vertinamos pagal j? galimybes artimiausiu metu bankrutuoti. Kuo aukštesn? valstyb?s užimta vieta – tuo rizikingesn? jos ?kio pad?tis, tuo didesn? tikimyb?, kad per artimiausius 5 metus ji taps nemoki. Naujausiame reitinge Lietuva užima 14-ąją vietą, ? palyginti su met? pradžia, sugeb?jome „pakilti“ vienu laipteliu. Pasak finans? analitiko Stasio Jakeli?no, portalo sudarytą sąrašą koreguoja rinkos mechanizmas, kurio objektyvumu sunku suabejoti. Naujausiame „Business Insider“ reitinge, be Lietuvos, atsid?r? dar 20 valstybi?. Keturioliktojoje vietoje esanti Lietuva pagal portalo reitingą tik šiek tiek atsilieka nuo Bulgarijos ir gerokai „pirmauja“ prieš 15 vietoje esančią Italiją. Lietuva šiame sąraše n?ra naujok?, tačiau prie potenciali? bankrot? klubo prisijung? ir kaimynin? Lenkija, ilgą laiką nepakliuvusi ? lyderi? sąrašus. Šiuo metu pirmauja kriz?s purtoma Graikija, antrojoje vietoje – Venesuela, trečiojoje – Portugalija.

?domiausia, kad sąraše n?ra Baltarusijos, kurioje pastaruoju metu kriz? ?sisiaut?jo visu smarkumu. „Visi r?kia, kad Baltarusijoje viskas gri?na, valstyb? bankrutuoja. Paži?r?jau Tarptautinio valiutos fondo ataskaitą ir pasteb?jau, kad šalies kaimyn?s makroekonominiai duomenys daug geresni nei Lietuvos. Svarbiausia, kad Baltarusijos valstyb?s skola tesiekia 22 proc. bendrojo vidaus produkto, o m?s? tas pat rodiklis jau priart?jęs prie 40 proc.“, ? teig? S. Jakeli?nas. Jo tvirtinimu, nelabai aišku ir tai, iš koki? resurs? m?s? šalies ekonomika tur?t? rutuliotis ateityje. „Matyt, augti nelabai bus iš ko. Baltarusijoje bent jau gyventoj? skaičius išlieka stabilus, o pas mus j? nuolat maž?ja. D?l min?t? faktori? menk?s ir mokesči? surinkimas. Vadinasi, teks daugiau skolintis. Daugiau skolinsim?s ? išleisime didesnes sumas skolai aptarnauti. Žodžiu, esame užburtame rate, kur? aiškiai mato „Business Insider“ ekspertai ir kuris iš ties? gali gr?sti valstyb?s bankrotu“.

Parengta pagal ELTĄ

3 atsakymai į “Lietuvos pad?tis blogesn?”

  1. ar patys lietuviai supranta, ko nori? Jeigu beveik pus? lietuvi? mano, kad sovietmečiu gyventi buvo geriau- tai rodo tautieči? prioritetus: laisv?, teis? kalb?ti savo kalba, laisv? nuo okupanto kariuomen?s, laisv? nuo soviet? primesto gyvenimo b?do- lietuviui yra ‘niekis’. Prisimenu, sovietmečiu tarybiniai lietuviai pl?do ? Lenkijos turgus ?sigyti turkišk? lovatiesi?, nors Leituvoje tur?jo puikiausias linines. Savo nevertinimas, niekinimas, negerbimas – tai nauj?j? lietuvi? gyvenimo b?das: griebki viska kas ateina iš užsienio: vyrą (žmoną), paskui vaikams duok nelietuviška vardą,ir greitai tapki airiu, ispanu , norvegu. lenku, ar dar kuo nors. Kad tik ne lietuviu. Tai kraštutin? nesivavertiškumo apraiška, tai jau liga, lietuviška liga: viskas, kas yra Lietuvoje, yra blogai. Bet kai nuvažiuojate ? airijas ar graikijas, tai nei korupcija, nei kiti dalykai lietuviams netrukdo. Svarbu- daugiau pinig?li?.
    JUms Birute nesinori gyventi Lietuvoje, o man li?dna, kad tokie yra leituviai

  2. Daug kas svajoja (ne d?l materialini? sumetim?) b?ti Lietuvos pilietis, dirbti ir gyventi Lietuvoje

Komentarai uždrausti.