LLD nepritaria lietuviškų mokyklų Punsko valsčiuje uždarymui

Seinai, 2013 m. kovo 17 d.

 

Punsko valsčiaus viršaičiui Vytautui LIŠKAUSKUI

Punsko valsčiaus TARYBAI

 

Lenkijos lietuvių draugijos taryba, posėdžiavusi kovo 17 d. Seinuose, pareiškia, kad nepritaria lietuviškų mokyklų Punsko valsčiuje uždarymui. Prašo sustabdyti šio sprendimo įgyvendinimą, kol visos suinteresuotos šalys neprieis prie bendrų išvadų dėl Lenkijos lietuvių švietimo ateities.

Remdamiesi Tautinių mažumų įstatymu prašom ateityje visus su Lenkijos lietuvių tautine mažuma susijusius klausimus konsultuoti su Lenkijos lietuvių draugijos valdmenimis.

 

Su pagarba,

 

Lenkijos lietuvių draugijos tarybos vardu

Pirmininkas Algirdas Vaicekauskas