LR kultūros ministerija kovoja su propaganda

birutisKaip praneša LR kultūros ministerija, praėjusią savaitę darbą pradėjo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Transliavimo ir retransliavimo veiklos teisinio reglamento grupė, kuri iki šių metų spalio mėnesio pateiks pasiūlymus dėl propagandos, nukreiptos prieš Lietuvos valstybę. Grupė peržiūrės teisės aktus, reglamentuojančius transliuotojų ir retransliuotojų veiklą Lietuvoje, stengsis užtikrinti piliečių teisę į objektyvią informaciją visiems žmonėms.

Darbo grupės vadovas – LR kultūros ministras Šarūnas Birutis. Joje dirba, tarp kitko, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetų, LR Vyriausybės kanceliarijos, Kultūros, Susisiekimo bei Ūkio ministerijų, Valstybės saugumo departamento, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atstovai. Pirmasis darbo grupės posėdis vyko rugpjūčio 18 d.

punskas.pl