Mielieji

Sv-vel1

Gavėnios laikotarpis, Didžiosios savaitės rimtis ir susikaupimas tarytum atspindi ir mūsų Tautos išgyventą istoriją sovietinės okupacijos metais, kad tikėjimo šviesa ir laisvės troškimas neužgeso bunkerių šalyje…