Minint Teatro dieną

Gerbiamai Seinų teatro bičiulei, TV šou laidų aktorei ir režisierei Hanai Šumilaitei parašius: „Mes kovo 25 d. Voškoniuose švenčiam Teatro dieną. Gal, sakau, turit laiko ir noro parodyt savo spektaklį? Būtų labai malonu…“, nelikome abejingi. Kovo 25-ąją Seinų mėgėjų teatras su vokaline grupe (vad. Vitas Lastauskas) išvyko į minėtą šventę. Anksčiau dar užsukome į pogrindžio spaustuvę „ab“ pasisemti jėgų, nuolankumo, meilės kitam… Esame dėkingi Birutei Andziulienei už pasakojimus. Slapta per trejus metus kasdamas kaip kurmis savo sodyboje po gyvenamuoju namu spaustuvę 1978 m. įrengė jos vyras Vytautas Andziulis. Jam padėjo Juozas Bacevičius. (Pavadinimas „ab“ – tai jų pavardžių pirmosios raidės.) Neįtikėtina, kaip šie žmonės vargo, sunkiai dirbo. Spaustuvės inventorių iš nurašytų įrengimų surinko ir trūkstamas detales pagamino valstybinėse spaustuvėse dirbęs V. Andziulis. Į patalpas, kurių plotas buvo 12 m², vėliau 22 m², įėjimas buvęs iš šiltnamio, po ant ašies slankiojančiu vandens baseinu. 1981 m., kai buvo spausdinamas pirmas leidinys – vyskupo Kazimiero Paltaroko „Tikybos pirmamokslis“ (5000 egz.), spaustuvė turėjo vieną tiglinę ranka leidžiamą spaudos mašiną, apie 200 kg kelių rūšių rankomis renkamo šrifto, rinktuvą ir formą voleliams lieti. 1989 m. įsigijo kitą tiglinę spausdinimo mašiną, pjovimo mašiną, presą ir kitų įrengimų.

ab-spaustuve

1981–1990 m. spaustuvė leido antisovietinę religinę, politinę, istorinę ir grožinę literatūrą. Nuo 1997 m. ji yra Vytauto Didžiojo karo muziejaus filialas.

Muziejus įsikūręs Neries bendrijos kolektyviniuose soduose šalia Kauno miesto ribos, prie kelio 232. Jo adresas – Salių kaimas, Domeikavos seniūnija, Kauno rajonas.

1999 m. spaustuvė įrašyta į LR nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų registrą.

Voškoniuose mūsų laukė malonūs žiūrovai. Seiniškiai parodėme pusvalandžio programėlę, kurią sudarė dainos, monologai, dialogas, eilės. Šeimininkai suvaidino nuotaikingą komediją „Pamoka našlėms“. Skambiais balsais lietuviškas ir gimtinės dainas atliko gruzinės, studijuojančios Lietuvoje, globojamos ponios Hanos.

Pasveikinome bičiulius su Tarptautine teatro diena. Išgirdome gražius žodžius: „Linkime, kad kaskart, užsidegus rampos šviesoms, pavyktų sukurti stebuklą tokį, kurį žiūrovai išsineštų iš Teatro į savo namus. Tegul vingiuotame ieškojimų ir atradimų kelyje nebūna lengvų vaidmenų, bet nestinga atradimo džiaugsmo ir nušvitimo akimirkų. Gražios Tarptautinės teatro dienos!“

Dėkojame Kauno rajono Ramučių kultūros centro Voškonių laisvalaikio salės teatrui „Siena“ ir jo režisierei Hanai Šumilaitei už pakvietimą ir malonų bendravimą. Ačiū Seinų „Lietuvių namų“ vadovybei už suteiktą transportą.

G. Pakutkienė, punskas.pl