Mirė Dagmara Falk

2019 m. kovo 23 d., sulaukusi 106 metų, Lund (Švedijoje) mirė Dagmara Falk, Suvalkų garbės pilietė.

falkas-1

Iš kairės stovi: Stasys Marcinkevičius, Dagmara Falk, Mikasė Marcinkevičienė, prof. Falkas, Genutė Marcinkevičienė, Alfonsas Marcinkevičius. Sėdi Stasys ir Ona Marcinkevičiai su anūkais

Dagmara Larson-Falk gimė 1912 m. gruodžio 28 d. Sódertalje (Švedijoje). Jos vaikystė ir ankstyvoji jaunystė prabėgo vietovėje Sundsvall. Švedijos Upsalos universitete studijavo slavistiką, mokėsi, tarp kitko, lenkų kalbos. 1936 m. apgynė filosofijos licenciato laipsnį. 1936–1938 m. dirbo Lenkijos prekybos rūmuose. 1945 m. ištekėjo už profesoriaus, Lundo universiteto mokslo darbuotojo Knuto Olofo Falko (1906–1990).

(ep), punskas.pl