Mokslin? elektronin? biblioteka

Mokslin? elektronin? biblioteka eLIBRARY.LT (www.elibrary.lt), septintus metus veikianti atvir? ištekli? kaupimo ir platinimo srityje, tampa socialin?s ir filantropin?s veiklos pavyzdžiu.

Mokslin?je elektronin?je bibliotekoje eLIBRARY.LT skelbiami elektroniniai projektai: spausdint? knyg? ir žurnal? elektronin?s versijos, vaizdo ir garso ?rašai, ?vair?s televizijos ir radijo projektai, konferencij? medžiagos, pranešimai, nuorodos. Visi bibliotekoje sukaupti ištekliai yra skelbiami be jokio mokesčio už vietą, palaikymą ar administravimą. Visais ištekliais vartotojai gali naudotis nemokamai, tik negalima keisti ištekli? turinio ar juos naudoti komerciniais tikslais. Mokslin? elektronin? biblioteka eLIBRARY.LT ? pirmas Lietuvoje filantropinis projektas, veikiantis kaip socialinis elektronini? ištekli? tinklas.

Šiuo metu mokslin?je elektronin?je bibliotekoje eLIBRARY.LT yra per 95 t?kst. skirtingo formato ir dydžio fail? ?vairiomis pasaulio kalbomis. J? apimtis siekia daugiau kaip 200 GB. Biblioteka turi daugiau kaip 34 t?kst. nuolatini? skaitytoj?, kurie čia lank?si per 750 t?kst. kart?.

Biblioteka nuolat pildoma ?vairiais leidiniais, garso ir vaizdo ?rašais. Šiuo metu mokslin?je elektronin?je bibliotekoje eLIBRARY.LT yra garso knygos, skirtos užsienio kalboms mokytis. Lietuviai nuo seno žinomi kaip aktyv?s keliautojai, tod?l šis bibliotekos projektas pad?s savarankiškai išmokti kai kurias egzotines užsienio kalbas.

D?kojame visiems, kurie septintus metus yra kartu su mumis, palaiko, supranta, remia ir tiki  bibliotekos, kaip socialinio lietuvišk? elektronini? ištekli? tinklo, s?kme. Mes taip pat tikime mokslin?s elektronin?s bibliotekos eLIBRARY.LT ateitimi.

Algirdas Aušra, direktorius