Mokslo metų pabaigos šventė Punsko licėjuje

Birželio 26 dieną Punsko Kovo 11-osios licėjaus sporto salėje vyko mokslo metų pabaigos šventė. Iškilmių pradžioje buvo įnešta mokyklos vėliava ir sugiedotas Lietuvos himnas. Susirinkusius pasveikino Seinų apskrities viršininko pavaduotojas Romas Vitkauskas. Geriausiems mokiniams pažymėjimus ir dovanėles įteikė mokyklos direktorė Irena Marcinkevičienė. Šventę vainikavo trumpas licėjaus choro „Pašešupiai“ koncertas.

Punsko licėjus, tai vienintelė Lenkijoje vidurinė mokykla lietuvių dėstomąja kalba. Mokslas joje trunka trejus metus. Mokykloje vyksta daug įdomių popamokinių užsiėmimų. Veikia mišrusis choras „Pašešupiai“, šokių grupė „Šalčia“, dramos bei krepšininkų būreliai. Redaguojamas periodinis mokyklos leidinys „Dėmesio“. Licėjus ruošia minėjimus, skirtus Vasario 16-ajai, Kovo 11-ajai, Knygnešių dienai ir kt.

sb, punskas.pl

Licejus