Mokslo metų pabaiga Seinų „Žiburio“ mokykloje

2015 m. birželio 26 d. Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos sporto salėje vyko mokslo metų pabaigos šventė. Iškilmių pradžioje buvo sugiedotas Lietuvos himnas. Moksleivius, jų tėvelius ir visus mokyklos darbuotojus pasveikino direktorius Algirdas Vaicekauskas ir Vysk. Antano Baranausko fondo „Lietuvių namai“ Seinuose tarybos pirmininkė Jolanta Jonušonytė.

Šiais mokslo metais Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklą lankė 102 mokiniai. Gimnaziją baigė 5 moksleiviai, iš jų trys su pagyrimu. Mokiniams įteikti mokyklos baigimo pažymėjimai, aukščiausią vidurkį pasiekę mokiniai įsirašė į mokyklos Aukso knygą. Geriausi absolventų rezultatai: Aldutė Karaneckaitė – 5,95; Kornelijus Maksimavičius – 5,33; Inga Astrauskaitė – 4,76. Gimnazijos išorinių egzaminų rezultatai labai geri. Visos klasės kai kurių dalykų rezultatai pateko į aštuntą lygmenį iš devynių.

Dabartinius gimnazijos trečiokus darželyje auklėjo Alicija Nevulienė, pradinėse klasėse Irena Balulienė, IV-VI klasėse Danutė Valukonytė, o gimnazijoje Irena Gasperavičiūtė.

Mokyklos direktorius linkėjo mokiniams saugių atostogų. Pradinukams įteikė pirmosios pagalbos vaistinėles. „Žiburio“ pradinių klasių mokiniai dalyvauja fondo „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy“ parengtoje edukacinėje programoje „Gelbėjame ir mokome gelbėti“. Mokiniai mokosi suteikti pirmąją pagalbą. Šiemet aktyviausiems Lenkijoje šios programos dalyviams minėtas fondas padovanojo  vaistinėles. Tarp aktyviausiųjų buvo ir „Žiburio“ mokykla.

(ib), punskas.pl

zib