Mokykl? uždarin?jimo metas

Kaip teigia Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas, iki 2012 met? d?l nepakankamo finansavimo šiame valsčiuje gali b?ti uždaryta per 70 proc. mokykl?.

Apie tai vaizdo reportažas.

 

www.punskas.pl (sb)

Vienas atsakymas į “Mokykl? uždarin?jimo metas”

Komentarai uždrausti.