Nešiojau Jus savo širdyje (1 d.)

2019 metų liepos pabaigoje sielovados darbą Punsko parapijoje baigia kunigas Marius Talutis. Punske jis tarnavo Dievui ir žmonėms 6-erius metus. Punsko parapijos vikarą, palaimintojo vysk. Teofiliaus Matulionio kanonizacijos proceso-bylos postulatorių kalbina Nijolė Birgelienė.

sb, punskas.pl

Vienas atsakymas į “Nešiojau Jus savo širdyje (1 d.)”

  1. Punsko krašto lietuvius kolkas lydi dvasinė sėkmė,- tai ir kun.Mariaus Talučio nuopelnas įdiegiant dvasines ir kultūrines vertybės. Išties kun.M.Talutis aukso vertės Aukštybių Valdovo tarnas,tad geros kloties Jums. Ačiū už suteiktą nuoširdumą,dvasinę dovaną ir giluminę meilę šio krašto lietuviams ir visiems tikintiesiems.

Komentarai uždrausti.