Šilainėje vyko Oninės

2019 metų liepos 27 dieną Šilainėje vyko tradicinė Oninių šventė. Po jos prasideda rugiapjūtė. Renginio šeimininkus ir dalyvius kalbina Monika Valinčiūtė.

Onos vardas yra hebrajų ir lotynų kilmės. Išvertus į lietuvių kalbą jis reiškia malonę arba gailestingumą. Ona minima Naujajame Testamente. Šį vardą turėjo pranašė, kuri šventykloje pasakė, jog vaikelis Jėzus yra Mesijas.

Lietuvių liaudies ikonografijoje šv. Ona vaizduojama su knyga, priglobusi dukrą Mergelę Mariją.

sb, punskas.pl