Paskutinis skambutis

 

Š. m. balandžio 29-ąją Punsko Kovo 11-osios lic?juje paskutinis skambutis nuaid?jo 27 mokyklos abiturientams. Iškilmi? pradžioje buvo sugiedotas Lietuvos himnas. Punsko lic?jaus sporto sal?je susirinkusius mokytojus, mokinius bei j? t?vus sveikino lic?jaus direktor? Irena Marcinkevičien?, Sein? apskrities viršininko pavaduotojas Romas Vitkauskas bei abiturient? aukl?tojos: Birut? Vaičiulien? ir Darija Vyšniauskien?.

Mokyklos direktor? bei mokytojai geriausiems lic?jaus moksleiviams ?teik? dovan?les. Abiturientai už sveikinimus ir dovanas atsid?kojo dain? ir šoki? pyne. Šventei baigiantis abiturientai atideng? prie lic?jaus pastatytą skulpt?rą ir pasodino beržel?.