Šv. Petro ir Pauliaus atlaidai Punske

Kun. Mozės Mitkevičiaus iš Romos pamokslas, pasakytas per Šv. Petro ir Pauliaus atlaidus Punske.

sb, punskas.pl