Prisiminimai iš audėjos Onos Krakauskaitės gyvenimo. Audimas ir pomėgis, ir aistra

(Tęsinys. Pradžia čia.)
Trakiškėse Ona pradėjo austi keturnyčius rinktinius kilimus, rankšluosčius, staltieses. Austi išmoko būdama dar paauglė, pasižiūrėjusi, kaip audžia jos mama. Daug mokytis nereikėjo. Audimo paslaptis turėjo kraujyje. Apsirengti, pasikloti šeimai reikėjo, tai ir audė nieko nelaukdama. Po karo audimas tapo jos aistra. Ona ieškojo naujų raštų, juos keitė ir tobulino pagal savo sugebėjimus, polinkį menui ir grožiui. Kartą sužinojo, kad Šlynakiemio Jesinauskai turi vokišką staltiesę. Jos raštas Oną labai sudomino. Naujovės įkvėpta pradėjo kurti savo raštus ir iš jų austi.
Onos Krakauskaitės audinys
Onos darbai žmonėms patiko ir jie kviesdavosi audėją į namus. Ona audė pas Sankūrų Nevulius, Punske pas Jakimavičius, Šlynakiemyje pas Grigučius, Ožkiniuose pas Steponavičius, Vilkapėdžiuose pas Burdinus ir kitur.
Ona Krakauskaitė audžia Vilkapėdžiuose pas Burdinus. Padeda Burdinų jauniausias sūnus.
Savo darbus Ona dovanodavo giminaičiams, duodavo vežtis į Ameriką. Atsidėkodami jai žmonės atsiųsdavo iš užsienio skarelių, vadinamų prūsinukėmis. Jomis puošdavosi eidama į bažnyčią arba atiduodavo artimiesiems.
Onos Krakauskaitės skarelė, vadinama prūsinuke
Ona mažai kalbėdavo, bet ausdama mėgo dainuoti. Ir ne tik graudžias dainas, bet ir pilnas humoro ir pikantiškų žodžių dainuškas. Savo jausmus ir vidinį pasaulį siūlų laidais talpino išaustuose lapeliuose, šakelėse, kaupė tulpėse, rožių žieduose. Meilę tėvynei įrašė vytelėse, Gedimino stulpuose. Audė himnus, eilių posmus. Į juos įpindama savo troškimus, ilgesį, skausmą ir džiaugsmą.
Onos Krakauskaitės audinys
Ona dirbo sąžiningai, susikaupusi, aukodama visą save. Sulaukusi 73 gyvenimo metų, beausdama pas Ožkinių kaimo Steponavičius, 1976 kovo 10 d. mirė.
Onos Krakauskaitės kapas Punsko kapinėse
Jos darbus galima pamatyti Punsko lietuvių kultūros namuose (Vainos muziejuje) ir pas žmones, kuriems ji audė. Giminės tetos audinius saugo kaip relikvijas ir perduoda naujoms kartoms.
Onos Krakauskaitės audinys
Onos Krakauskaitės audinys
Dabar jauniems žmonėms audimo paslaptys yra bemaž nesuprantamos. Panašus stebuklas būtų prisikėlusiems iš numirusiųjų pamatyti internetą. O man atrodo, kad stakles ir internetą sieja ta pati vaivorykštė. Jei žvelgtume į ją širdies akimis, pasaulis būtų saugesnis, o gyvenimas labiau suprantamas.
U. O. M., punskas.pl