Punskiečiai šventina Velyk? valgius

Did?j? šeštadien? ir Velyk? rytą nešama bažnyčion šventinti velykiniai valgiai: marginti kiaušiniai, duona ir m?sa. Šitaip daroma, kad šeimos nariai, paragavę šventint? velykini? patiekal?, b?t? dori, geri žmon?s, tarpusavyje nesivaidyt? ir nesipykt? ir kad namuose b?t? ramyb? ir broliška santaika.

 Velykinius valgius bažnyčiose prad?ta šventinti aštuntame amžiuje. Iš pradži? tai buvo avin?lio m?sa, v?liau ją pakeit? kiaulienos kumpis. Kiaušinius šventinti imta dvyliktame amžiuje.

www.punskas.pl (sb)