Punsko dainuojantis jaunimas Dainų šventės finale

Š. m. liepos 6 d. Vilniaus Vingio parke vyko baigiamasis Dainų šventės koncertas ,,Čia – mano namai‘‘. Jame teko dalyvauti ir mums, Punsko lietuvių kultūros namų vokalinei grupei, kartu su choru ,,Dzūkija‘‘.

IMG_1066
Dainų šventės chorų repeticija Vingio parke

Nuvykome ten penktadienį, kadangi visų laukė 2 dienų intensyvios repeticijos. Apsistojome Lietuvių namuose, kuriuose buvome svetingai priimti. Net nepastebėjome, kaip greitai viskas pasibaigė. Tai buvo dar viena gyvenimo patirtis kiekvienam iš mūsų.

IMG_1173
Punsko vokalinės grupės dainininkės prie Lietuvių namų Vilniuje

Norėtumėm nuoširdžiai padėkoti Egidijai Pocienei, Astai Pečiulienei ir Vidui Simanauskui už galimybę dalyvauti šiame renginyje, o ,,Dzūkijos‘‘ choristams – už gerą nuotaiką ir draugiškumą.

IMG_1222
Punsko jaunosios dainininkės su vadove Egidija Pociene

Labai ačiū Alicijai ir Romui Miliauskams už nuoširdžią pagalbą Vilniuje. Ne veltui ši šventė pavadinta ,,Čia – mano namai‘‘ – viso renginio metu jautėmės lyg namuose.

Gabrielė Krakauskaitė