Punsko licėjaus 60 metų jubiliejus. Iškilmingas koncertas (2)

2016 m. birželio 25 d. Lietuvių kultūros namuose vyko Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjaus iškilmingas jubiliejinis koncertas. Dalyvavo: Gedimino Kraužlio suburta vokalinė grupė, vokalinis-instrumentinis ansamblis „Ulbuonėlės“, folkloro ansamblis „Šalcinėlis“, šokių grupė „Šalčia”, choras „Pašešupiai“, grupės: „Pavasaris“, „Sau“, „Šešupė“. Parodyti montažai, parengti pagal Algio Uzdilos, Janinos Aleksaitės, Jolantos Malinauskaitės-Vektorienės ir Birutės Jonuškaitės kūrybą.

Pasirodė ir profesionalai muzikai: Vida Bobinaitė, Kęstutis Nevulis ir Darius Stoskeliūnas su Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro nariu kolega Jonu Žemoniumi.

Renginio vedėjai – Irena ir Rimas Misiukoniai.

koncertas-sv2

sb, punskas.pl