Punsko mokyklos diena 2019

Birželio 14 dieną Punsko lietuvių kultūros namuose vyko Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos ir gimnazijos šventė. Renginio pradžioje buvo įnešta mokyklos vėliava. Šventės dalyvius ir svečius pasveikino Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos direktorius Jonas Vydra. Po to buvo trumpai paminėta Gedulo ir vilties diena. Mokyklos šventę vainikavo moksleivių meninė programa.

sb, punskas.pl