Punsko valsčiaus gyventojų mažėja

Naujųjų metų pradžiai truputis senųjų statistikos. 2017-aisiais Punsko valsčiuje gimė 25 vaikai: 15 berniukų ir 10 mergaičių. Susituokė 19 porų (15 Punske ir 4 kitose vietovėse). Mirė 17 moterų ir 24 vyrai – iš viso 41 žmogus. Dabar Punsko valsčiuje yra 4273 gyventojai (2139 moterys ir 2134 vyrai), pačiame miestelyje jų prisiregistravę 1215 (626 moterys ir 589 vyrai).

Jeigu pateiktus skaičius laikysime gryna statistika, rytoj galime juos užmiršti. Tačiau jie gali tapti iškalbingesni ir pasakyti apie mus, mūsų bendruomenę, daug daugiau. Jeigu tik norėsime tai išgirsti. Tirpstame. Su kiekvienais metais vis labiau. 2015 m. pabaigoje valsčiuje mūsų dar buvo 4340 (1221 iš jų – Punske), o 2001 m. – 4650 gyventojų (iš jų 1170 Punsko miestelyje).

punskas1

Kad gyventojų nuolat mažėja, pastebėta jau seniai. XX a. pabaigoje tai buvo susiję visų pirma su jaunimo migracija į miestus, dabar veiksnių, lemiančių demografinius pokyčius, esama daugiau. Tai gyventojų mirtingumas, nepakankamas gimstamumas, besitęsianti migracija ir emigracija.

Pastarąjį 25-metį Punsko valsčiuje mažėja gimstamumas. XX a. pabaigoje (paskutinį dešimtmetį) čia per metus vidutiniškai gimdavo apie 60 vaikų. 2010–2014 m. jų sumažėjo iki 36 per metus (plg. 2000 m. – 43, 2005 m. – 40, 2010 m. – 28, 2014 m. – 45). Tuo tarpu mirtingumas išaugo vidutiniškai iki 47 mirusiųjų per metus. Pirmą kartą neigiamas natūralusis gyventojų prieaugis užfiksuotas 1998 m. (-3, t. y. trimis asmenimis daugiau mirė, nei gimė). Vėliau toks prieaugis fiksuotas dar 2010–2013 m. Kritinis gyventojų prieaugis buvęs 2010-aisiais, kai mirusiųjų skaičius beveik dvigubai viršijo naujagimių skaičių (-26). Žymus skirtumas buvo dar 2011 (-12) ir 2013 (-16) metais. 2014-aisiais prieaugis buvo lygus nuliui (0), tačiau 2015 m. mirusiųjų skaičius (47) ir vėl viršijo gimusiųjų (35) skaičių, todėl užfiksuotas neigiamas prieaugis (-12). 2017-aisiais jis vėl išaugo iki -16. Toks gimstamumas neužtikrina kartų kaitos.

Gyventojų mažėja visuose kaimuose. Lyginant 2001 ir 2015 metų gruodžio pabaigos duomenis, aiškėja, jog daugiausiai žmonių sumažėjo Smalėnų (44), Ožkinių (33), Paliūnų (27), Šaltėnų (21), Vidugirių (20) ir Vaitakiemio (18) kaimuose, keliuose skaičius nepasikeitė ir tik vienu atveju – padaugėjo (Punske – 51). Tačiau praėjusių metų duomenys rodo, kad ir Punske gyventojų pradeda mažėti.

Panaši demografinių procesų dinamika dabar būdinga ne tik Seinų apskričiai ar Palenkės vaivadijai, bet ir visai Lenkijai bei kitoms Rytų ir Vidurio Europos šalims. Deja, padėtis ir toliau blogės. Lenkijos vyriausiosios statistikos įstaigos (GUS) prognozė dėl gyventojų struktūros iki 2050 m. skelbia, kad mūsų vaivadijoje gyventojų skaičius nuolat kris (pateikiami dydžiai: iki 2030 m. Palenkės gyventojų sumažės daugiau negu 100 tūkst., o iki 2050 m. šis rodiklis viršys 200 tūkst.). Palenkės vaivadija, kaip prognozuojama, yra vienas iš tų Lenkijos regionų, kuriuose numatomas didžiausias gyventojų skaičiaus sumažėjimas (nuo -25 iki -20 proc.). Keisis taip pat žmonių amžiaus struktūra. Pailgėjus gyvenimo trukmei, 65 metų ir vyresni gyventojai 2030 m. sudarys 26,1 proc., o 2050-aisiais – net 35,1 proc. visų gyventojų. 2013 m. vyriausiosios kartos gyventojai šiame regione sudarė 15,4 proc.

Už pateiktus 2017 metų duomenis dėkojame Punsko valsčiaus metrikacijos skyriaus darbuotojui Ramūnui Staskevičiui.

nb, punskas.pl