Rakelijos kaimo kryžiai

Rakelija – Seinų valsčiaus lietuviškas kaimas prie Alno ežero. Nuo caro laikų kaimas vadintas Girele. Vėliau, kai mirė pono duktė Rakelė, pavadintas jos vardu. Rakelija nuo pat įsikūrimo priklausė 3 skirtingoms parapijoms: Berznyko, Kučiūnų ir šiuo metu – Seinų. Rakelijoje gyvena 9 šeimos, visos lietuvių.
Nuotraukų ir teksto autorius Rolandas Maksimavičius, punskas.pl

  • Rakelijos kaimo kryžiaiKryžius, pastatytas prieš II pasaulinį karą prie kelio, netoli Jurgio Maksimavičiaus sodybos
  • Rakelijos kaimo kryžiai
  • Rakelijos kaimo koplytėlė, pastatyta prie kelio, netoli Jurgio Maksimavičiaus sodybos (statė jo tėvas Juozas Maksimavičius)
  • Rakelijos kaimo kryžiai
  • Pakelės kryžius, stovintis Veronikai Pakutkienei priklausančioje žemėje, pastatytas apie 1950 m.