S. Moniuškos opera „Baisusis dvaras“

opera

2014 m. vasario 8 d. (šeštadienį)

Punsko lietuvių kultūros namai organizuoja išvyką į

Balstogės operą ir filharmoniją

į S. Moniuškos operą „Baisusis dvaras“

(St. Moniuszko „Straszny dwór“).

Spektaklio pradžia 19 val.

Bilieto ir kelionės kaina – 90 zl.

Norinčius prašome užsirašyti iki sausio 27 d. Punsko LKN

darbo valandomis asmeniškai arba tel. 87 5161 032