Sein? „Žiburio“ mokykla (2)

Kviečiame pasiži?r?ti dokumentinio filmo apie Sein? lietuvi? „Žiburio“ mokyklą II dal?.

Filmas buvo sukurtas šios lietuvi? švietimo ?staigos 5 met? jubiliejaus proga.

www.punskas.pl (sb)