Suvalkų moksleivių išvyka į Vilnių

Š. m. lapkričio 17 d. Suvalkų moksleiviai (tie, kurie galėjo ir turėjo pasus), lankantys lietuvių kalbos pamokas, jų mokytojos Birutė Oluv ir Teresė Jonuškienė bei šių eilučių autorė buvome nuvykę į Vilnių.

Ankstų rytą į mokyklą susirinkę mokiniai labai jaudinosi – dauguma iš jų važiavo į Lietuvos sostinę pirmą kartą. Tik pasitikrinę, ar visi turime pasus, žinojome, kad esame pasiruošę kelionei. Jauniausieji atsisveikino su palydėjusiais tėveliais ir konsulato autobusiuku išvažiavome iš Suvalkų. Keliauti sekėsi gerai ir ekskursijos programoje numatytu laiku pasiekėme Vilnių.

Privažiavome prie Seimo rūmų. Tai buvo pirmoji Lietuvos sostinės vieta, kurią ruošėmės aplankyti.

   suv1

Lietuvos Respublikos Seime

 Įėjome į II rūmus. Čia mus pasitiko simpatiška Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus darbuotoja. Po patikrinimo su ja lankėme Seimo rūmus: Spaudos konferencijų salę, Konstitucijos salę, Algirdo Mykolo Brazausko salę, kur yra priimamos visos užsienio delegacijos, Kovo 11-osios Akto salę, kur 1990-03-11 d. buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė, o dabar rengiami tik patys iškilmingiausi posėdžiai. Visi kiti vyksta Naujuosiuose rūmuose – Seimo posėdžių salėje, kur taip pat užsukome. Turėjome progą iš balkono stebėti, kaip vyksta eilinis posėdis. Jam vadovavo Seimo pirmininko pavaduotojas Algirdas Sysas. Vėliau apžiūrėjome 1990–2012 m. Seimo pirmininkų bei Lietuvoje besilankiusių užsienio politikų (tarp jų aptikome net 12 iš Lenkijos) nuotraukų galeriją. Sustojome ir pagerbėme žuvusiuosius už Lietuvos nepriklausomybę (Seime esanti ir jų nuotraukų galerija). Lankydami rūmus susitikome netgi vieną Seimo narį – Kęstutį Daukšį. Jis maloniai pasisveikino, trumpai su mumis pasikalbėjo ir Popiežiaus Jono Pauliaus II auloje kartu nusifotografavome.

 suv3

 Suvalkų moksleiviai ir mokytojos su Seimo nariu Kęstučiu Daukšiu

 Vaikams labai patiko akcijos „Lietuvai ir man“ ekspozicija, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui. Mokiniai, studentai, mokytojai ir kiti lietuviai, gyvenantys Lietuvoje ir užsienyje, pynė trispalves draugystės apyrankes. Jomis pasipuošė patys ir dovanojo Lietuvai, užrišdami ant specialiai tam parengtų Gediminaičių stulpų. Šioje nuo vasario 10 iki kovo 11 d. vykusioje akcijoje dalyvavo ir Lenkijos lietuviai, todėl kai kurie ekskursijos dalyviai bandė susirasti savo padovanotas apyrankes…

 suv2

Prie ekspozicijos „Lietuvai ir man“, skirtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui

 Aplankę Seimą pasukome Valdovų rūmų link. Čia jau mūsų laukė jaunutė gidė, kuri parodė visas šio Lietuvos nacionalinio muziejaus įdomybes. Muziejus įkurtas 2009 m. ir skirtas, tarp kitko, paminėti Lietuvos didžiuosius kunigaikščius. Jis veikia Vilniaus Žemutinės pilies Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmuose. Čia susipažinome su Lietuvos valstybės, jos valdovų istorija ir kultūros paveldu, gausiais ir unikaliais archeologijos rinkiniais. Net ir jauniausios ekskursijos dalyvės – pirmokės – smalsiai apžiūrinėjo daugumą eksponatų. Visoms mergaitėms ypač patiko senoviniai papuošalai, o berniukai, žinoma, susidomėjo ginklais, šarvais… Moksleiviai turėjo galimybę palyginti dabartį su praeitimi. Jiems sunku buvę įsivaizduoti, kaip galima buvo gyventi, pvz., be telefono, automobilio ir pan.

Trečioji mūsų lankyta vieta – Lietuvos Respublikos prezidentūra. Čia taip pat pradžioje mūsų laukė kontrolė, asmens dokumentų tikrinimas. Kitaip nebūtume galėję šių rūmų lankyti.

Labai įdomūs ir meniški rūmų interjerai – Baltoji, Žalioji, Mėlynoji, Pasitarimų, Derybų, Žemėlapių salės ir, žinoma, Prezidentės darbo kabinetas. Mums pavyko aplankyti visas svarbiausias pastato vietas. Rūmai labai puošnūs. Matėme paveiksluose pavaizduotus Vytautą Didįjį, visus Lietuvos prezidentus ir kt., apžiūrėjome Lietuvos valstybės žemėlapius. Rūmai yra vėlyvojo klasicizmo (ampyro) stiliaus, tad išsiskiria iškilumu ir monumentalumu. Matėme taip pat valstybės apdovanojimų ekspoziciją, Prezidentės apdovanojimus ir dovanas, kurias jai įteikė įvairių šalių delegacijos. Ekskursijos pabaigoje Baltosios salės centrinėje nišoje, kur stovi gipsinis Laisvės statulos modelis, galėjome pasidaryti bendrą nuotrauką (visur kitur fotografuoti draudžiama).

 suv4

 Ekskursijos dalyviai LR prezidentūroje

 Taip ir atėjo vakaras. Dar užsukome į „Užupio kavinę“ ir pasisotinę pasukome namų link. Nors oras buvo nekoks, lijo beveik visą dieną, bet visų nuotaika buvusi labai gera ir jos niekas nesugadino. Net nepastebėjome, kaip privažiavome Suvalkus ir reikėjo pamažu skirstytis namo.

Nuoširdžiai dėkojame LR konsulato Seinuose vadovui Vaclavui Stankevičiui, padovanojusiam mums, Suvalkų lietuviams, šią ekskursiją. Tai labai gražus jo gestas darbo Lenkijoje pradžioje. Tariame ačiū taip pat konsulato darbuotojams, ypač Jolantai Bagdonavičienei, kuri įdėjo nemažai darbo rengiant išvyką. Ši ekskursija buvo labai įdomi ir turininga Lietuvos istorijos ir lietuvių kalbos pamoka.

O. Virbylienė, punskas.pl