Vasario 16-oji Seinuose

Šv. Mišios už Tėvynę 

Vasario 16 d. 9.00 val. Seinų bažnyčioje kunigo Petro Gucevičiaus atnašautose šv. Mišiose melstasi už Tėvynę. Sakydamas pamokslą kunigas lygino Lietuvą su Motina, kurią turime gerbti, mylėti, jos neišsižadėti, nesigėdyti, garsinti, mokytis ir dirbti jos labui, dėl jos gerovės. Tėvynę vadino Motina, kuri rūpinasi visais, globoja mus tarytum savo vaikus.

Seinu-bazilika-punskas_pl-nuotr

 Kunigas dėkojo Mišiose dalyvavusiam Seinų bažnytiniam chorui, vargonininkui bei „Žiburio“ direktoriui už į pamaldas atvestus mokinukus. Pažymėjo, kad į tokios svarbios Lietuvai šventės proga atnašaujamas Mišias susirinko mažai parapijiečių. Mat kai vyksta pamaldos Lenkijos nepriklausomybės dienos proga, bažnyčia būna pilnut pilnutėlė žmonių. Juk Tėvynę turime vieną, tad valandėlę laiko tikrai reikėtų surasti. Jeigu patys savęs negerbsime, negerbs mūsų ir kiti. Nepamirškime to kitais metais, kai Lietuva vasario 16 d. minės 100-ąsias Nepriklausomybės metines.

Vasario 16-osios minėjimo vakaras 

Vasario 15 d. surengtas Vasario 16-osios minėjimo vakaras Seinuose buvo įspūdingas. Atvyko daug svečių, Lenkijos valdžios ir Lietuvos artimiausių savivaldybių atstovų. Netrūko sveikinimų, gėlių ir dovanų. Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos studentų styginių orkestras atliko Lietuvos ir Lenkijos valstybinius himnus, vėliau gražiai dainavo ir grojo. Pagerbė LR konsulato Seinuose vadovą Vaclavą Stankevičių, skirdami jam dainas apie kapitoną ir jūrą.

LTnamai

Dalyviai atkreipė dėmesį, kad nebuvo verčiami į lietuvių kalbą pasisakymai lenkų kalba. Kalbose minėtas bendradarbiavimas su Lietuva talkinant konsulatui, Lietuva vadinta bičiule, partnere, su kuria draugiški ryšiai sieja nuo XIV amžiaus.

Nekreipta dėmesio, kad Lietuva ypatinga, kad Tėvynė ne vienam. Koncerto metu kūriniai buvo pristatomi iškreipta lenkų kalba. Galima buvo pristatyti lietuviškai ir versti į lenkų kalbą. Tai būtų buvusi didesnė pagarba Lietuvai.

ep, punskas.pl