Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos minėjimas

Antanavo bendruomenė drauge su Antanavo senjorų klubu bei kultūros namais, tęsdama Mažosios Lietuvos kultūros sostinės metų renginių ciklą, spalio 7 dieną surengė Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos minėjimą. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis su bendruomeniniu giedojimu Antanavo koplyčioje, kurias aukojo Pilviškių parapijos klebonas Gediminas Bulevičius. Koplytėlė net aidėjo nuo gražaus giedojimo kartu su Lenkijos lietuviais.

Po šv. Mišių šventė tęsėsi Antanavo kultūros namuose. Renginio svečiai – Seinų mėgėjų teatras „Kultuvė“ parodė V. Krėvės pjesę „Raganius“. Visiems susirinkusiems koncertavo Antanavo bendruomenės moterų ansamblis „Nektaras“ ir Antanavo kultūros namų moterų ansamblis.

antazavas

Buvo malonu pabendrauti su Lenkijos lietuviais, kartu padainuoti, paminti mįslių ir pabandyti įminti regioninius žodžius.

Dėkoju Antanavo senjorų klubui ir jo pirmininkei Irenai Bartuškienei, Antanavo kultūros namams už pagalbą organizuojant Pagyvenusių žmonių dienos minėjimą.

Dar kartą sveikinu ir linkiu, kad visada su meile ir dėkingumu žvelgtumėte į save ir savo darbus, kad drąsiai imtumėtės to, ko dar nespėjote padaryti, kas galbūt dar tik mintyse.

Kuo daugiau Jums šviesių dienų, šiltų prisiminimų, artimų žmonių dėmesio, meilės ir širdies šilumos. Džiaukitės gyvenimu, nes juk metams bėgant širdis lieka amžinai jauna.

Reda Kneizevičienė