Tarptautinis dvirači? žygis

 Š. m. balandžio 30 d. Valstyb?s sienos apsaugos tarnybos Lazdij? rinktin? organizuoja tradicin? tarptautin? dvirači? žyg?, skirtą Lietuvos naryst?s Europos Sąjungoje 7-osioms metin?ms pamin?ti. Trasos ilgis Lietuvos ir Lenkijos keliais – apie 62 km. Maloniai kviečiame Jus dalyvauti šiame renginyje.

PROGRAMA

 

  •  9.00 – 10.00 val. Žygio dalyvi? registracija Lazdij? rinktin?s atraminiame punkte prie Galadusio ežero
  • 10.00 val. Trasos pristatymas, instruktažas, startas
  • 10.10 ? 10.50 val. Atraminis punktas ? Lazdijai (12,1 km)
  • 10.50 ? 11.30 val. Min?jimas Lazdij? Nepriklausomyb?s aikšt?je (sveikinimai, orkestro koncertas, VSAT, policijos ir ugniagesi? technikos paroda, vaik? piešini? konkursas, pasienietiška koš?)
  • 11.30 ? 13.10 val. Lazdijai ? Galiniai ? Punskas (24,2 km)
  • 13.10 ? 14.10 val. Punsko lietuvi? kapelos pasirodymas, pasakojimas apie Punsko kraštą, kavos pertrauka
  • 14.10 ? 14.30 val. Punskas ? Jotvingi? gyvenviet? (1,7 km)
  • 14.30 ? 14.50 val. Ekskursija Jotvingi? gyvenviet?je
  • 14.50 ? 16.30 val. Jotvingi? gyvenviet? ? Galiniai ? atraminis punktas (22 km)
  •  17.00 val. Žygio uždarymas, pasienietiška koš?