Taurusiškės kaimo kryžiai

Taurusiškė arba Taurusiškės (lenk. Tauroszyszki) – kaimas Punsko valsčiuje. Kaimo teritorijoje – Pirmojo pasaulinio karo kapinės. Kaime yra Rutka Pachuckich gyvenvietė.

XVII a. pradžioje įsikūręs baudžiavinis kaimas vadinosi Taurai, kurie priklausė Seivų seniūnijai ir 1642 m. dvaro apyraše užrašyti su 20 valakų žemės plotu. Ne visa žemė buvo dirbama – vakarinėje kaimo pusėje augo miškas, prieš kolonizaciją priklausęs Punsko-Seivų girininkijai ir gyventojų vadinamas Taurais. Susiformavus baudžiaviniam sodžiui, gyventojai jį pavadino miško vardu. XVIII a. pradžioje dėl badmario Taurų kaimas ištuštėjo, o apleistą žemę dirbo kaimyninių Vidugirių, Pelelių, Užvidugirių Būdos kaimų valstiečiai. XVIII a. – XIX a. sandūroje Taurų kaimo žemėse įsikuria Taurusiškės dvaras.

Taurusiškės palivarkas 1867 m. atiduotas generolui Zaicevičiui, o po Pirmojo pasaulinio karo Lenkijos valdžios išparceliuotas ir kolonizuotas lenkais. Pagal 1920 m. liepos 12 d. Lietuvos ir Tarybų Rusijos taikos sutartį, kaimas buvo priskirtas Lietuvos Respublikai. 1921 m. kaime buvo septyni gyvenamieji namai ir 47 gyventojai. Po Antrojo pasaulinio karo įsikūrė kelios lietuviškos šeimos, prie kaimo prijungta Rutka Pachuckich gyvenvietė. 1962 m. gegužės 21 d. įsikūrė Lenkijos visuomeninės kultūros draugijos padalinys.

Teksto ir nuotraukų autorės: Darija Grėbliūnaitė ir Violeta Milončytė

1985 m. Antano Pachucko sūnaus statytas kryžius šalia savo sodybos. Anksčiau čia stovėjęs 1948 m. Antano Pachucko pastatytas medinis kryžius kaip padėka Dievui už sėkmingai pragyventą karo laikmetį
1985 m. Antano Pachucko sūnaus statytas kryžius šalia savo sodybos. Anksčiau čia stovėjęs 1948 m. Antano Pachucko pastatytas medinis kryžius kaip padėka Dievui už sėkmingai pragyventą karo laikmetį

 

Tašyto raudono granito kryžius stovi kaimo kryžkelėje, netoli Brezgelų sodybos
Tašyto raudono granito kryžius stovi kaimo kryžkelėje, netoli Brezgelų sodybos

 

Kryžius stovintis prie kaimo kelio, netoli Kryjerių sodybos. Jį, 1949 m. Suvalkų dirbtuvėse užsakė ir savo ūkio teritorijoje pastatė, Władysław Kryjer. Įrašas lenkų k.: "Jezu nie opuszczaj nas. Pamiątka W. Kryjera"
Kryžius, stovintis prie kaimo kelio, netoli Kryjerių sodybos. Jį 1949 m. Suvalkų dirbtuvėse užsakė ir savo ūkio teritorijoje pastatė Władysław Kryjer. Įrašas lenkų k.: „Jezu nie opuszczaj nas. Pamiątka W. Kryjera“

 

Kryžių, šalia savo namų, 1945 m. pastatė Ona Petruškevičienė-Draugialienė, dėkinga už savo vyro Stanislovo laimingą sugrįžimą iš konclagerio
Kryžių šalia savo namų 1945 m. pastatė Ona Petruškevičienė-Draugialienė, dėkinga už savo vyro Stanislovo laimingą sugrįžimą iš koncentracijos lagerio

 

Draugialių šeimos vardu 2010 m. pastatytas kryžius Dievo garbei ir būsimoms kartoms. Kryžius stovi prie Kmieliauskų sodybos
Draugialių šeimos vardu 2010 m. pastatytas kryžius Dievo garbei ir būsimoms kartoms. Kryžius stovi prie Kmieliauskų sodybos