„Terra Jatwezenorum“ Signatarų namuose

Šių metų kovo 21 dieną Signatarų namuose Vilniuje vyko Punsko „Aušros“ leidykloje leidžiamo istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“ IV tomo sutiktuvės. Renginį atidarė ir atvykusius svečius pasveikino Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo direktorius, lietuvių rašytojas, poetas ir vertėjas Mykolas Karčiauskas.

Minute tylos buvo prisimintas ir pagerbtas vienas iš uoliausių šio metraščio autorių, propaguotojų ir platintojų, praėjusių metų gruodžio 18 dieną į amžinybę išėjęs poetas ir eseistas Stasys Stacevičius.

Apie istorijos paveldo metraštį kalbėjo žymus lietuvių kalbininkas, baltistas, dialektologas akad. prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius.

Susirinkusius sujaudino pirmojo Punsko valsčiaus viršaičio Petro Pacenkos dukrų Birutės Pacenkaitės-Šnarienės ir Danutės Pacenkaitės-Lapienės prisiminimai.

Apie lietuvių visuomenės veikėją ir šviesuolį Antaną Patacką papasakojo jo sūnus, Lietuvos Respublikos Seimo narys, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Algirdas Patackas.

Įdomios buvo renginyje dalyvavusio sociologo ir tautotyrininko akad. prof. habil. dr. Romualdo Grigo įžvalgos.

Apie partizanų sąskrydį Punioje kalbėjo Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago dukra, buvusi LR Seimo narė Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė.

Jotvingių krašto metraščio rengėjus pasveikino ir keletą žodžių tarė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, filosofas, profesorius Romualdas Ozolas.

Renginiui baigiantis pasisakė „Vilnijos“ draugijos pirmininkas Kazimieras Garšva, Punsko valsčiaus viršaičio pavaduotojas Jonas Vaičiulis, Signatarų namų direktorė Meilutė Peikštenienė ir kiti.

Metraščio „Terra Jatwezenorum“ pristatymą Vilniuje organizavo Jotvingių krašto istorijos paveldo metraščio redakcija, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas bei Signatarų namai. Koncertavo Veronika Povilionienė.

(sb), punskas.pl

Vienas atsakymas į “„Terra Jatwezenorum“ Signatarų namuose”

Komentarai uždrausti.