„Tu ne vienas“

Draugija „Tu ne vienas“ širdingai dėkoja visiems, kurie paaukojo 1 % savo metinių pajamų mokesčio 2013 metais. „Tu ne vienas“ 2012 metais įregistruota kaip visuotinės naudos organizacija ir galima buvo jai skirti 1 % savo metinių pajamų mokesčio. Draugija 2013 metais surinko 4133,60 zlotų. Tai labai didelė suma „Viltelės“ klubui. Už tuos pinigus pirkome reabilitacinį dviratį, kėdes, medžiagų manualiniams darbams, žaidimų. Planuojame taip pat vasarą suorganizuoti ekskursiją.

Labai ačiū taip pat mūsų rėmėjams: Kanados lietuvių fondui už 1000 $, SKLIS Kanadoje už 200 $, A. ir L. Jonuškams už 50 $ bei J. Dzemionienei už 100 $ aukas, A. ir V. Krakauskams, A. Šupšinskienei, Punsko valsčiaus įstaigai bei Lenkijos lietuvių draugijos Varšuvos skyriui už indus ir stiklainius. Dėkojame visiems kitiems, kurie prisidėjo prie „Viltelės“ klubo bei draugijos gyvavimo.

Draugijai „Tu ne vienas“ (Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Nie jesteś sam“, ul. Szkolna 26, 16-515 Puńsk; KRS 0000088827) 2014 metais taip pat galima skirti 1 % savo metinių pajamų mokesčio. Jeigu nesate abejingi jos veiklai, paaukokite jai 1 %. Dėkojame visiems, kurie pagerins draugijos finansinę padėtį.

Draugijos „Tu ne vienas“ pirmininkė, „Viltelės“ klubo globėja Vida Jolanta Stankevičienė

Tu-ne-vienas1