Užgavėnės Seinuose

Praėjusį šeštadienį, 2019 m. kovo 2 d., nuo 11 valandos prie Seinų ežero rinkosi persirengėliai su kaukėmis, kurias atlikome per užsiėmimus „Lietuvių namuose“ su mokyt. Irma Čokailiene, ir įdomia apranga. Visuomeniškai bene pirmąkart Seinuose surengtos Užgavėnės. Jose dalyvavo ir talkino Metelių bendruomenės nariai su savu muzikantu. Tai seiniškių draugai, su kuriais pernai kartu įgyvendinome bendrą projektą „Čia gyvename – čia bendrai veikiame“ LT-PL-2S-136. Jie atvyko persirengę žydais, bobelėmis, Lašininiu ir Kanapiniu.

Scenarijų sukūrė ir režisavo Laima Jakulevičienė. Programoje talkino ansamblis „Galadusys“ ir Seinų teatro „Kultuvė“ dalyviai. Grojo muzikantai iš Vidugirių su Jurgiu Vazneliu ir Seinų „Lietuvių namų“ kapela „Šalcinis“. Buvo smagu. Pasitaikė saulėta diena. Užgavėnių persirengėliai, vos vieni kitus atpažindami, sukosi ratelyje, kartu vaidino ir dainavo, ką mokėjo, prie Seinų ežero. Nepritrūko karštų blynų.

„Nugi po nedėliai nuog Pelanų dzienos prasdeda gavėnia, tai turėjom išsidūkc, kad gavėnioj ramiai papasnykauc…“

gp, ib, punskas.pl