Vaičiuliškių kaimo kryžiai

Vaičiuliškės – lietuviškas kaimas, įsiterpęs Giluišgiry, šiaurinė Punsko valsčiaus dalis. Geografiniu atžvilgiu tai Sūduvos aukštumos dalis. Paviršius savitas, kalvotas, be lygumų, slėnyje ežerėlis, apie 10 ha, vadinamas Trumpalaičiu, telkšo tarp Trumpalio ir Vaičiuliškių kalnų. Aukščiausia vieta Vaičiuliškių kaime – Karosino kalnas (221 m virš jūros pav.). Šiuo metu kaime gyvena 132 gyventojai, daugiau nei 90% jų yra lietuviai.

Kaimas įsikūrė XVII a. viduryje. Tarpukariu veikė lietuviškų organizacijų padaliniai, o 1957 m. rugpjūčio 4 d. įsikūrė Lietuvių visuomeninės kultūros draugijos padalinys. Antrojo pasaulinio karo metais 60% gyventojų buvo išvaryti į Lietuvą. 1946 m. gruodžio 24 d. Vinco Pauliukonio name įvyko Lietuvos ir Lenkijos partizanų susitikimas, kuriame buvo sutarta dėl bendrų kovos veiksmų. Lenkams vadovavo srities komendanto pavaduotojas Michalas Kaščikas-Staly, o lietuviams – Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas. 1959 m. įsisteigė žemdirbių gamybinė bendrovė. 1961-1973 m. veikė lietuvių pradinė mokykla, Punsko bibliotekos filialas su lietuviškomis ir lenkiškomis knygomis. Pastaruoju metu apmirusi kaimiečių kultūrinė veikla. Ūkininkai yra taip apkrauti produkcija, kad neturi laiko ir sąlygų dalyvauti bet kokiame kultūriniame saviveiklos darbe.

Nuotraukų ir teksto autorė Valentina Dobrovolskytė

 

Vaičiuliškių kaimo kryžiai
Kryžius, pastatytas 1910 m. daugiausia J. Kupsto pastangomis, kuris buvo artimas aušrininko S. Norkaus bendradarbis, pasižymėjęs blaivybe ir lietuviškos spaudos platinimu Punsko parapijoje. Kryžiaus užrašas: "Vaičiuliškių sodžiaus atmintis 1910"
Vaičiuliškių kaimo kryžiai
Kryžius, pastatytas 1953 m. daugiausia V. Pajaujo pastangomis. Kryžiaus užrašas: "Dievo Globoj - Vaičiuliškės 1953"