Vaikų teatrų festivalis “Raganė”

Š. m. kovo 2-3 d. Seinuose ir Punske vyks XXII vaikų teatrų festivalis “Raganė”.

Jaunųjų artistų pasirodymai prasidės 10 val.

Kovo 2 d. savo spektaklius vaikai pristatys Seinų „Lietuvių namuose“. Čia suvažiuos Navinykų, Punsko ir Seinų mokyklų moksleiviai bei Punsko LKN vaikų teatrai.

Kovo 3 d. šventė tęsis Punsko LKN. Scenoje savo spektaklius parodys Pristavonių, Punsko, Seinų, Vidugirių mokyklų mokinukai, taip pat Punsko “Viltelės” klubo nariai ir Punsko LKN vaikų teatrai.

Rengėjai: Punsko LKN, Lenkijos lietuvių draugija

Rėmėjas – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji