Vaiponios kaimo kryžiai

Vaiponia – Šipliškių valsčiaus, Suvalkų apskrities, per 5 km nuo Punsko nutolęs lietuviškas kaimas. Per kaimą vingiuoja kelias iš Eglinės ir Budzisko į Punską, teka Vaiponės upelis. Nuo upelio kilęs ir kaimo pavadinimas. Vaiponią supa Trumpalio, Vaičiuliškių, Sožalkų, Pavaiponės, Eglinės kaimai bei Lietuvos valstybinė siena. Kaime gausu nenusausintų alksnynų bei stačių šlaitų. Nuo Virbylų kalno atsiveria pati gražiausia mūsų krašte panorama į Lietuvą.

Po karo kurį laiką čia veikė lietuviška ir lenkiška pradžios mokyklos. Vaikai mokslus tęsė Šimanoviznos arba Punsko mokyklose.

Geriausiais laikais kaime buvo 13 sodybų, šiuo metu gyvenama 4 sodybose. Gyventojai labai daug nukentėjo karo ir pokario metais. Kelios šeimos buvo ištremtos į Lietuvą. Kitos už bendravimą su partizanais iškeldintos į Lenkijos gilumą. Kaimas buvo tiek ištuštėjęs, kad čia buvo įkurdintas valstybinis žemės ūkis.

Vaiponios kaimas garsėja dainininkais ir giesmininkais. Kaime yra vienas pakelės kryžius.

Nuotraukų ir teksto autorė Monika Jurkiūnaitė

Vaiponios kaimo kryžiai
Kryžius, stovintis Vaiponios kaime, prie kelio į Punską. Jį 1957 m. pastatė tuometinis šio kaimo gyventojas Zigmas Makrickas šeimos sėkmės intencija
Vaiponios kaimo kryžiai
Lauko akmuo su metaliniu kryželiu, 2009 m. pastatytas Bliūdžių sodyboje tėvų ir prosenelių atminimui Lietuvos vardo tūkstantmečio proga