Varšuva abejinga

 

Iškilmingas Seimo pos?dis šalia parlamento r?m? liepsnojant atminimo laužui. Irmanto Gel?no nuotr.

Ar kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus nuogąstavimai d?l blog?janči? santyki? su Lenkija pagr?sti? Šis klausimas kilo Lietuvai rengiantis Sausio 13-osios min?jimui. Už šalies užsienio politiką atsakingi pareig?nai buvo suglumę, kad Varšuva nereagavo ? kvietimus dalyvauti Lietuvai svarbiuose Sausio 13-osios dvidešimtmečiui skirtuose renginiuose. Seimo pirminink?s Irenos Degutien?s vardu kvietimai buvo išsi?sti Lenkijos parlamento ir Senato vadovams. Bet iš Varšuvos negauta atsakymo. Lenkijos prezidento kanceliarija pareišk?, kad šalies vadovas Bronislavas Komorovskis ? Vilni? neatvyks.

Seimo Užsienio reikal? komiteto vicepirmininkas Justinas Karosas mano, kad nereagavimas ? kvietimą yra keistas ir galb?t parodo blog?jančius santykius. Pasak Seimo Užsienio reikal? komiteto vadovo Emanuelio Zingerio, „lenkai yra lietuvi? kov? už laisvę broliai, o Sausio 13-oji Lietuvai yra vos ne antra pagal svarbumą data po Žalgirio m?šio“, tod?l „lenk? dalyvavimas šiuose renginiuose b?t? ne tik logiškas, bet ir istoriškai pagr?stas“.

Lenkijos dienraštis ?Rzeczpospolita? rašo, kad Lenkija nesi?s aukšto lygio delegacijos ? Sausio 13-osios ?vyki? min?jimą Vilniuje, taip parodydama poziciją d?l lenk? tautin?s mažumos pad?ties.

Lenkijos Seimo Užsienio reikal? komisijos pirmininko pavaduotojas Robertas Tyškievičius tikina, kad ?šalta ir sant?ri Lenkijos reakcija – tai atsakymas ? paskutiniojo meto Vilniaus politiką lenk? mažumos Lietuvoje atžvilgiu?.

? Vilni? neatvyks ir Lenkijos Senato pirmininkas Bogdanas Borusievičius, kur? prieš ketverius metus Lietuvos prezidentas apdovanojo aukštu valstybiniu apdovanojimu už Lietuvos nepriklausomyb?s sieki? r?mimą.

Parengta pagal ELTĄ