„Veisiejai ir jų slėpiniai“

2018 metų rugsėjo pradžioje Punsko „Aušros“ leidykloje pasirodė įdomi ir vertinga marijampoliečio Kęstučio Subačiaus knyga „Veisiejai ir jų slėpiniai“.

„Veisiejai ir jų slėpiniai“ – tai Punsko „Aušros“ leidykloje leidžiamų knygų autoriaus Kęstučio Subačiaus dovana savo gimtajam miestui.

„Neturiu tikslo aprėpti visas Veisiejų miesto gyventojų bendruomenės gyvenimo puses ir to nesieksiu, – rašo knygos įvade Kęstutis Subačius. – Pagrindinis šio darbo tikslas – užpildyti nemažas miestelio proistorės spragas, pasidairyti ir kai ką išsiaiškinti istorinių laikų labirintuose, pasitikslinti savo 1942–1945 metais matytus vaikystės vaizdinius ir kartu tarti padėkos žodį savo tėvų žemei už patirtas neišmatuojamas dvasines dovanas.“

sb, punskas.pl