Veržiasi ? Lietuvą

Nepaisydami kriz?s, kaimynin?s valstyb?s gamintojai vis aktyviau veržiasi ? užsien?. Lietuvoje jau gaus?ja baltarusišk? statybini? medžiag?, o šaldytuv? gamintojai ?m?si agresyvios reklamos. Kaimyn? pastangos duoda vaisi?. Sausio-balandžio m?nesiais baltarusišk? preki? importas ? Lietuvą ?gtel?jo 95 proc., palyginti su tuo pačiu pra?jusi? met? laikotarpiu. Pagal importo ? Lietuvą šuol? Baltarusija nurung? visas kitas šalis. Importas iš Baltarusijos auga, o kaimynai, stokodami valiutos, ima taikyti vis didesnes nuolaidas. ? m?s? šal? vis daugiau patenka baltarusiško dyzelino, kuriuo prekiauja mažesn?s degalin?s. Iš viso per keturis m?nesius ?vežta degal? ir alyvos, kuri? vert? – 213 mln. lit?. Taip pat daugiau ?vežama chemijos produkt?, statybini? medžiag?. Iš viso per keturis m?nesius ?vežta baltarusišk? preki?, kuri? vert? – 535 mln. lit?, o tai sudaro tik 2,2 proc. viso importo.

? Lietuvą ?vežto baltarusiško cemento vert? beveik 10 mln. lit?. Pasak „Akmen?s cemento“ generalinio direktoriaus Art?ro Zarembos, „jei baltarusiai ? Lietuvą su pigesniu cementu gr?š taip, kaip prieš trejus metus, teks persvarstyti savo planus“. Baltarusijos prezidento Aleksandro Lukašenkos ?sakas uždrausti fiziniams asmenims išvežti cementą ar kitas prekes ? kaimynines šalis jokios ?takos nepadarys: statybines medžiagas gabena eksportuotojai.

Parengta pagal ELTĄ