„Vieno eilėraščio“ konkursas

XI rudens literatūrinių skaitymų proga kviečiame dalyvauti

„Vieno eilėraščio“ konkurse.

 Konkurso reglamentas

 Konkursas yra skirtas Lenkijos lietuvių vaikams ir jaunimui. Jo tikslas – vaikų ir jaunimo kūrybiškumo ugdymas bei jų kūrybos parodymas visuomenei.

  1.  Konkursas organizuojamas trims amžiaus grupėms. Jame gali dalyvauti:

– I-III klasių mokiniai,

– IV-VI klasių mokiniai,

– gimnazijos mokiniai.

3.       Eilėraštis turi pasižymėti:

– originalumu,

– kūrybingumu,

– savarankiškumu.

4.       Kiekvienas konkurso dalyvis gali pateikti tik vieną eilėraštį (parašytą ranka arba kompiuteriu). Eilėraštis gali būti parašytas bendrine kalba arba tarmiškai.

5.       Kūrinį pateikti galima:

– savo lietuvių kalbos mokytojai,

– bibliotekininkei Marytei Malinauskienei (Punske),

– „Aušrelės“ redakcijai (A. Mickevičiaus g. 23, 16-515 Punskas; el. p. red.ausrele@gmail.com)

iki 2013 metų spalio 9 dienos.

Lapelyje privalo būti įrašyta: vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, klasė, mokykla.

6.       Eilėraščius vertins konkurso rengėjų sudaryta komisija.

7.       Laureatai bus paskelbti 2013 metų spalio 18 dieną 18.00 valandą Punsko lietuvių kultūros namuose XI rudens literatūrinių skaitymų iškilmingo vakaro metu.

Konkurso laureatams numatytos dovanos.

 

Rengėjai:

„Aušros“ leidykla

Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos biblioteka