VIII muzikuojančių šeimų šventė

2013 m. spalio 13 d. organizuojame VIII muzikuojančių šeimų šventę! Kviečiame visus, norinčius dalyvauti šeimų, giminių susibūrime. Pasidžiaukime vieni kitais, savo muzikiniais gebėjimais, dovanokime lietuvišką dainą, muziką klausytojui! Apie norą dalyvauti prašom pranešti Lietuvių kultūros namams iki rugsėjo 27 d.

Punsko LKN

seimu-sv