Žolinių vainikai (2 d.)

Apie Punsko Žolinių vainikus pasakoja Punsko parapijos vikaras Marius Talutis.


sb, punskas.pl