Žvikelių kaimo kryžiai

Žvikeliai – kaimas, priklausantis Punsko valsčiui ir Smalėnų parapijai. Jame yra 31 sodyba ir 150 gyventojų. Keturios šeimos mišrios. Visi kiti gyventojai yra lietuviai. Kaime daug jaunimo ir studentų. Visi mokslus pradeda Navinykų pagrindinėje mokykloje. Vėliau mokosi Punske. Daugelis mokslus sėkmingai tęsia Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Žvikelių kaimynystėje yra Raistinių, Navinykų, Vilkapėdžių ir Murowany Most (Teklinavo) kaimai.

Pirmą kartą Žvikelių kaimas paminėtas 1642 m. Seivų dvaro inventoriuje.

Pokario metais kaime buvo atlikta krata, kurios metu konfiskuotos lietuviškos knygos. Vėliau uždrausti susirinkimai ir visa kultūrinė veikla. Žvikelių kaime veikė mokykla, kurioje buvo dėstoma lietuvių kalba. Mokykla uždaryta 1976 m.

Nuotraukų ir teksto autorius Artūras Bagdonavičius

 

Žvikelių kaimo kryžiai
Kryžius prie Šidlauskų sodybos. Prie šio kryžiaus vyksta kaimo religinės apeigos.
Žvikelių kaimo kryžiai
Kryžius prie kelio
Žvikelių kaimo kryžiai
Kryžius, stovintis prie Krakauskų sodybos