Informacija apie CD

 

 

 

Redakcinis puslapis

Kaip dirbti su „Vadovu“

Integruoti visapusiško mokinių ugdymo skatinimo blokai ir paskirų dienų temos

Ugdomosios medžiagos
teminis planas

Papildomi kūriniai

Gamtovaizdžiai

Vaikų darbeliai

DVD filmai

 

ISBN 978-83-60625-49-1

© Wydawnictwo „Aušra” Sp. z o.o.

 G. Karaneckienė, I. Vaicekauskienė, I. Balulienė

MOKYTOJO VADOVAS I klasei

Wydanie I

Puńsk 2011