Informacija apie CD

Į pradžią

 

 

Redakcinis puslapis

Kaip dirbti su „Vadovu“

Integruoti visapusiško mokinių ugdymo skatinimo blokai ir paskirų dienų temos

Ugdomosios medžiagos
teminis planas

Papildomi kūriniai

Gamtovaizdžiai

Vaikų darbeliai

DVD filmai

 

ISBN 978-83-60625-49-1

© Wydawnictwo „Aušra” Sp. z o.o. 

DVD FILMAI

 

„Vasario 16-osios programa“

 „Rasos šventė“