Kun. Petro Gucevičiaus sveikinimas

Kun. Petro Gucevičiaus sveikinimas, pasakytas Adventiniame vakare „IŠGANYTOJO BELAUKIANT“. Renginys vyko 2012 m. gruodžio 16 d. Seinų „Lietuvių namuose“.

Filmavo Irena Balulienė. Montavo punskas.pl studija.

punskas.pl

Vienas atsakymas į “Kun. Petro Gucevičiaus sveikinimas”

Komentarai uždrausti.