71 proc. gyventojų reguliariai skaito periodiką

spauda„Kantar“ tyrimų duomenimis (jie atlikti 2019 m. pavasarį), periodiką reguliariai skaito 71 proc. Lietuvos gyventojų. Apklausti buvo 1616 respondentų, kurių amžius 16–74 m. Analizuoti buvo 103 leidiniai: 8 dienraščiai, 34 savaitraščiai, 3 dvisavaitiniai,  34 mėnraščiai ir 17 dvimėnesinių/ ketvirtinių leidinių.

Labiausiai skaitomi pasirodė: „Savaitė“, „Žmonės“ ir „Lietuvos rytas“. Vidutiniškai bent vieną spaudos leidinio numerį skaito 71 proc. Lietuvos gyventojų (pernai 62 proc.). Lietuvos gyventojas šiais metais skaitė vidutiniškai 5 skirtingų pavadinimų leidinius, (pernai 4).

Pradėjo augti retesnio periodiškumo leidinių (mėnesinių, dvimėnesinių, ketvirtinių) auditorija. Tai pasaulinė tendencija, kadangi skaitytojai linkę mokėti už kokybišką, analitinį turinį.

Trijuose didmiesčiuose į TOP 5 patenka ir vietinė spauda. Kaune ir Klaipėdoje vietinė spauda užėmė pirmas pozicijas.

punskas.pl