Ar Lenkija išlaikys Berznyko egzaminą?

„Įamžiname Lietuvos karių, kurie 1920 metais kartu su Raudonąja armija įsiveržė į Lenkijos teritoriją, poilsio vietą. Klebonas“. Toks įrašas puikuojasi ant netikėtai Berznyko kapinėse atsiradusio paminklinio akmens. Beje, šios kapinės pastarąjį dešimtmetį tapo tikriausiu lenkų ir lietuvių santykių veidrodžiu. Kol Vilnius ir Varšuva glėbesčiavosi ir kalbėjo apie strateginę partnerystę, šiose kapinėse kaip grybai po lietaus dygo paminklai. Lietuvoje gimus idėjai tinkamai įamžinti Berznyko kapinėse palaidotų Lietuvos savanorių atminimą, lenkų visuomenė ėmėsi iniciatyvos neatsilikti. Taip įsibėgėjo, kad nebegali sustoti – ribos visomis prasmėmis jau seniai peržengtos.

Taigi netoliese lietuvių kapų ėmė kilti paminklai įvairioms idėjoms, pirmiausia Nemuno mūšiui, vėliau Panerių aukoms, bei simboliniai kryželiai kilusiems iš Seinų krašto lenkų inteligentams, žuvusiems koncentracijos stovyklose, vėliau vieno patrioto „Pilsudčiko dvasiai“ (jis pats tose kapinėse nėra palaidotas) ar šiaip lenkų visuomenei nusipelniusiems. Aišku, vis intensyvėjant lietuvių paniekinimo prieskoniui.

2005 metais po ilgų derinimų ir projektų keitimo buvo gautas leidimas Lietuvos savanorių atminimą įamžinti tipiškais kryželiais bei pastatyti Dalios Matulaitės pietą. Vykdant statybinius darbus iš po nakties išdygo didžiulis granito obeliskas su įrašu: „Tūkstančiams lenkų, nužudytų 1941-1944 metais Paneriuose netoli Vilniaus, atminti. (…) Egzekucijos vykdytojas buvo lietuvių specialusis savanorių būrys – „Panerių šauliai“, tarnaujantis hitlerininkų saugumo tarnyboje…“. Turint omeny visas aplinkybes – pastatymo laiką ir vietą, akivaizdu, kad paminklo intencija – paniekinti Seinų krašte gyvenančius lietuvius bei kurstyti jiems neapykantą. Jau šešerius metus stovi minėtasis obeliskas. Nors buvo kreiptasi į galimas valstybės institucijas prašant jį pašalinti, vis gaunamas atsakymas būdavo labai paprastas: „Tai vietos klebono reikalas“. Žodžiu, vietos klebonai šioje valstybėje yra itin galingi. Pasirodo, kad jie gali net formuoti lenkų ir lietuvių santykius. Nenuostabu, kad jie tuo ir naudojasi. Šį kartą ant naujai išdygusio paminklo net ir pasirašyta „klebonas“.

Apie žuvusiųjų laidojimo ir vietų įamžinimo kultūrą

„Nuo viduramžių žūstančius kovose karius laidota arti mūšio vietų. Galiojo šventa karo teisė, įpareigojanti nugalėtoją garbingai palaidoti ne tik žuvusius savus, bet ir priešus. (…) To reikalavo garbingas riterių kodeksas ir jį laužyti būdavo niekinga anuometinio pasaulinio elito akyse. Karalius Jogaila, būdamas atkaklus krikščionių neofitas, po Žalgirio mūšio pasiliko mūšio lauke tris dienas, kad palaidotų visus žuvusiuosius. Dėl to prarado galimybę užimti kryžiuočių sostinę Magdeburgą. XX amžiuje atlikti kasinėjimai rodo, kad laidota su visais krikščionių liturgijos elementais. (…)

Kaip elgtis su žuvusiųjų ar nuo sužalojimų mirusiųjų kūnais, reguliuoja 1907 metų Hagos konvencijos nuostatai, patvirtinti ir sunorminti 1949 m. rugpjūčio 12 d. I, II, III ir IV Ženevos konvencijose. (…) Atskiri tų konvencijų straipsniai sako, kad konfliktuojančios šalys įpareigojamos palaidoti žuvusių karių kūnus garbingai ir pagal galimybes užtikrinant religines apeigas pagal žuvusiojo tikėjimą, o jų kapai privalo būti pažymėti ir gerbiami bei sugrupuoti pagal žuvusiųjų tautybę (pilietybę). (…) Toks elgesys su žuvusiaisiais siejamas dar su XIX amžiaus idėja, kad kiekvienas karys turėtų būti sąmoningas, jog žuvus kovoje jo palaikai bus garbingai palaidoti.“ (mgr. Waldemar Forgacz)

Įdomu, kokių konvencijų, tradicijų ir papročių laikosi šios dienos Berznyko klebonas, nesigėdydamas tyčiotis iš pralaimėjusiųjų? „Šito paminklo pastatymas niekuo nesiskiria nuo Jedvabno memorialo išniekinimo, jį aptepliojant ir užrašant „Nie przepraszam za Jedwabne“ ir „Byli łatwopalni“. Tai akivaizdu. Gal forma kiek rafinuotesnė, bet tikslas juk tas pats“, – sakė vienas Punsko lietuvis.

Pasak Lietuvos radijo korespondentės Varšuvoje Nijolės Druto, kuri kreipėsi į Lenkų tautos kovų ir kančių atminimo tarybą bei Palenkės vaivadijos įstaigą dėl netikėtai Berznyke išdygusio Lietuvos savanorių atminimą niekinančio paminklo, atsakymas gautas vienareikšmis ir vienodas – Berznyko kapinės yra parapijos nuosavybė, tai yra klebono kompetencija. Jeigu paminklas žeidžia kieno nors jausmus, siūloma kreiptis į teismą. Beje, po dienos minėtajai žurnalistei paskambino Palenkės vaivadijos įgaliotinis tautinių mažumų klausimais, kuris pranešė, kad vaivada kreipsis į IPN (Tautos atminties institutą), prašydamas išaiškinti istorines Berznyko kovų aplinkybes.

O aš manyčiau, kad net nesikreipiant į jokias išminties monopolį turinčias institucijas ir taip aiški paminklo (paminklų) pastatymo intencija – išniekinti lietuvių karių atminimą. Lietuvos kariuomenė 1920 metais nekolaboravo ar nėjo kartu su bolševikais, nes Raudonosios armijos Seinijoje nebuvo, o lietuviai savanoriai kovojo dėl savo etninių žemių. Įrašas naujame paminkle yra tiesiog istorijos klastojimas, o „paminklo“ pastatymas „lietuviams kariams“ yra „pagerbimas“ juos pažeminant.

Manau, kad artimiausiu metu paaiškės, ar Lenkijos valstybė pasiruošusi garbingai apginti savo bendrapiliečius nuo paniekinimo. Nes iš esmės ne tik mums, lietuviams, reikia sielotis dėl situacijos Berznyke. Tai visų pirma lenkų problema ir gėda. Jeigu atsiranda norinčiųjų niekinti prieš šimtmetį žuvusius karius, tai liudija apie etinį, moralinį, krikščioniškąjį ir intelektualinį tų žmonių neįgalumą. O jeigu valstybė nepajėgi susidoroti su tokiais reiškiniais, tai liudija apie valstybės silpnumą. Tikiu, kad vis dėlto dauguma lenkų tautos žmonių gėdijasi dėl tokių „didvyriškų“ savo tautiečių žygdarbių, tačiau juk valstybėje veikia visa sistema, kad būtų užkirstas kelias nesantaikos kurstymui ir kokios nors tautos, juolab žuvusiųjų atminimo, niekinimui. Iniciatorių ir organizatorių akcijų Berznyke galime tik pagailėti. Be naujojo paminklo, šiais metais atliktas dar vienas darbas – prie kiekvieno lietuvių savanorio kapo kryželio nuo Nemuno mūšiui skirto paminklo pusės pasodinta po tują, kad jos užaugusios uždengtų tuos nelemtus lietuvių kapus. Iš kur tiek neapykantos? Nejaugi praėjus daugiau kaip 90 metų lenkai vis dar netiki, kad tą kovą laimėjo? Tai kam kovoti su praeities šmėklomis? O gal taip ir nepasijunta tikraisiais šios žemės šeimininkais, todėl visąlaik tai įrodinėja? O gal jaučiasi nesaugūs? Nežinia, kuris atsakymas teisingas, viena aišku – juos kamuoja kompleksai. O neapykantos lietuviams proveržiai – tų kompleksų išraiška.

Kol vyksta tokie reiškiniai, jie liudija viena – kad kol kas vis žaidžiama demokratijos žaidimą, kai tam tikri standartai pačioje valstybėje taikomi pagal tautinį priklausomumą. Pavyzdys ne tik Berznykas. To žaidimo esmę puikiai iliustruoja lietuviškų mokyklų finansavimo situacija, kai lietuviams teigiama, kad nėra teisinių mechanizmų išlaikyti lietuviškas mokyklas, o randama teisinių mechanizmų, kaip po 1000 zlotų paremti kiekvieną šeimą Lietuvoje, leidžiančią savo pirmoką į lenkišką mokyklą. Taigi taip ir gyvename.

Pateikiame keletą komentarų iš „Kurier Wileński“ po straipsniu „Lietuviai pasipiktinę dėl lenkiškų paminklų Berznyke“. Jie liudija, kaip formuojamas priešiškumas lietuviams.

„robert: Kodėl kai kurie yra tokie mentalūs vergai? Klebonas parašė TIESĄ, nežaidė pagražinimais, nesisielojo dėl LT tautelės nusiteikimo. Pastatė pagal Jono Pauliaus II nurodymus – „tiesa jus išlaisvins”. O jūs čia savo „oi, LT užpyks ir ką, ir šuo ją…“ Seniai reikia padaryti tvarką su ta „imperija”. Gerai, kad pagaliau pradėta valyti melą nuo istorijos. Valio klebonui. O mūsų broliai nėra ir niekada nebuvo. Išdavė Žečpospolitą, t. y. ir Karūną, ir LDK.

Piotrek Trybunalski: Lietuviai tiesą vadina antausiu, o aš manau, kad klebonas gerai padarė, lai toks paminklas būna informacija nežinantiems, kad sužinotų, su kuo lietuviai įsiveržė į Lenkijos teritoriją. Žinoma, lietuviams tai neskanu. Jie norėtų ir toliau apsimetinėti, bet gal jau pakaks žaisti su jais.

Bohdan: Išvada, kad lietuviai ėmėsi paminklų kovos ir istorijos falsifikavimo. Gėdijasi, kad kovojo su lenkais kolaboruodami su bolševikais, o ar gėdijasi žudynių, kurias vykdė kartu su hitlerininkais? Šita atmintis privalo išlikti, privalo savo vaikus mokyti tiesos, o ne meluoti į gyvas akis. Kareiviai iš kapų nesikels, kad apgintų savo garbę, bet gyvi, visų pirma mūsų vadai – būtinai.”

Belieka paklausti – kur link einama?

Irena GASPERAVIČIŪTĖ, „Aušra“, 2011/19

28 atsakymai į “Ar Lenkija išlaikys Berznyko egzaminą?”

 1. Romai, informaciją apie nusikaltimus pats kažkodėl ignoruoji. Paneriuose iššaudė ne kažkokie lietuviai savo iniciatyva, o Vokietijai pavaldūs būriai ir okupacinės vokiečių valdžios įsakymu (sudėtis lietuviška, bet ir rusų pusėje buvo lietuviška 16-oji divizija, tik niekas dėl to nesako, kad lietuviai kariavo su vokliečiais). Kuo galima konkrečiai lietuvius apkaltinti, tai tik žydų žudynėmis birželio sukilimo metu, bet tai nieko bendro su Paneriais neturi.

  Dėl užrašų – yra lenkiški užrašai. Yra visur ir daug anksčiau nei tiej keli kelio ženklai Punsko valsčiuje. Maža to, ir VISOS gatvės VISUOSE kaimuose ir miesteliuose yra išverstais pavadinimais (tai iš tiesų yra netvarka ir gali suklaidinti, nes šiaip ar taip, adresai turi būti oficialiai pripažinti). Tik, skirtingai nei Suvalkijoje, Vilniaus krašte niekas jų nepuola teplioti, nors jie iš tiesų yra nelegalūs ir teisėtvarkos institucijos galėtų vienu ypu juos pašalinti. Kol Tomaševskio partija nepradėjo šmeižti Lietuvos savo pramanais, niekam jos netrukdė, dabar visuomenė prisiminė.

  Dėl pavardžių – nėra nė vieno lenko, kurio pavardė būtų tyčiai užrašyta sulietuvinta forma. O nuo to, kad pavardėje vietoj kažkodėl lenkų naudojamų „cz“, „sz“ ar „vv“ yra č“, „š“ ar „v“ (kaip kokių čekų, slovakų ar slovėnų) pavardės originalumas nenukenčia – bent kiti Lietuvoje jas mokės taisyklingai perskaityti, kad netyčia ne tokiu perskaitymu neįžeistų.

  Dėl žemės reformos Vilniaus krašte, tai nėra jokio „lenkų“ išskirtinumo iš kitų ar diskriminavimo – įstatymas taikomas vienodai tiek lietuviams, tiek „lenkams“. Be to, tuos darbus atlieka vietos savivalda, kuriai tame krašte vadovauja ta pati Tomaševskio partija (pas mus demokratija). Kai kurie jos nariai iš to žemės grąžinimo nemažai ir uždirbo. Kitas dalykas, kad žemės reforma Vilniaus krašte turi savo specifiką – 1) archyvinių dokumentų ne visada yra ir tenka įrodinėti buvusią nuosavybę teisme, 2) pats Vilnius išsiplėtė kelis kartus (kaip ir Kaunas, beje, kuris dėl to susiduria lygiai su tokiomis pat problemomis), į miestą įtraukdamas buvusių kaimų žemes – ten grąžinti žemę dažnai neįmanoma, 3) šiame krašte vietimis labai pasikeitė gyventojų sudėtis – tarybiniais laikais į repatriantų vietą atsikėlė „lenkai“ ir gudai iš kitų CCCP vietų, kai kurie – tie patys „tuteišiai“, tik iš Baltarusijos pusėje likusių vietovių, t.y. jie net neturi ko susigrąžinti, o procentiškai tokių gal trečdalis iš visų „lenkų“ (o kur dar jų palikuonys?).

  Dėl meldimosi Arkikatedroje lenkiškai nieko negaliu pasakyti (ar tikrai nėra), tačiau Vilniuje yra tiek bažnyčių, kad kyla klausimas, kam dar ir Arkikatedroje reikalingas lenkiškai mokantis kunigas (pasaulyje yra daug kalbų ir ne visas jas mokomės)? Yra bažnyčių, kur galima melstis lenkiškai ir arčiau jų gyvenamų vietų (poprostukalbiai, baltarusiai ar rusai Vilniuje daugiausiais gyvena Naujojoje Vilnioje, vad. „Vileikoje“ ir Naujininkuose, kažkiek dar likę ir vietinių, gyvenančių įvairiuose miesto pakraščiuose esančiuose kaimuose).

  O šiaip negražiai atrodo mėginimas juodinti geranoriškai nusiteikusį partnerį. Manau, kad ir pats puikiai žinai, kad kartoji nesąžiningų politikų paskleistą netiesą, nes ji daug kur jau buvo išaiškinta, o nuotraukas su vietovių pavadinimais ir pats matei, komentuodamas kitą straipsnį, taigi ir pats nesi sąžiningas – negražu taip.

 2. Taip, Lenkijoje tikrai demokratija „klesti“. Šiandien ryte staiga dingo mano komentaras. Matyt teisybė labai nepatiko lenkų cenzoriams. Jie stengiasi, kad skaitytojai žinotų tiktai jų „teisybę“.

 3. Romai, paskaitinėk čia: http://www.lka.lt/EasyAdmin/sys/files/ArchyvasXIX.pdf dar čia: http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2004/07/08/liter_02.html čia: http://www.voruta.lt/kodel-negalima-sakyti-tiesos-apie-armija-krajova/

  Na o AK nusikaltimai lietuviams ir žmogiškumui yra išdėstyti dviejų dalių knygoje „Armija krajova Lietuvoje“. Ypač vertinga antroji šios knygos dalis (sud. Kazimieras Garšva. Vilnijos draugija. LPKTS. 1999. P. 304). Knygoje spausdinami moksliniai straipsniai pagrįsti dokumentais įrodo, kad AK Lietuvoje buvo diversinė organizacija vykdžiusi nusikaltimus prieš Lietuvą ir lietuvių tautą.

  Dabar noriu paklausti – ar tiesa parašyta čia?: http://www.punskas.lt/leidykla/pdf/VI-Dalis.pdf nes jeigu tiesa, tuomet galiu pasakyti, kad Lietuvoje tuteišiai turi nepalyginamai geresnes sąlygas mokytis lenkų kalba, nei lietuviai Lenkijoje. Vilnijoje tiesiog drastiškai naikinamos lietuviškos mokyklos, prisidengiant reformomis, reorganizacijomis (nieko neprimena?) Lietuviai tik konstatuoja faktą, kad tuteišiai nepakankamai moka valstybinę kalbą, įveda daugiau lietuvių kalbos pamokų, papildomai įveda kai kurių (ne visų) dalykų dėstymą lietuvių kalba (istorijos, geografijos ir pilietinio ugdymo), visi kiti dalykai lieka dėstomi lenkiškai. Tačiau tuteišiai reikalauja, kad viskas apart lietuvių kalbos būtų dėstoma lenkiškai. Ar Lenkijos lietuviai turi tokią galimybę? O ar Lenkijos lietuviai valstybinės kalbos egzaminą laiko palengvintą, ar jiems taikomos egzamino vertinimo nuolaidos-lengvatos?
  Dėl visko galima būtų susitarti, tačiau tuteišiai specialiai yra kiršinami su lietuviais (LLRA ir Tomaševskio dėka, Lenkijos politikai taip pat pila žibalo), jie atvirai kalba apie autonomiją, niekina lietuvių kalbą, tautą, vadina mus mužikais, neseniai išlipusiais iš medžių, nevertais turėti savo valstybę, nevertais nepriklausomybės, nevertais būti Europos sąjungoje ir t.t. Tai nepadeda susitarti, nes lietuviai dėl to pyksta.
  Pasakyk atvirai – kur dar pasaulyje lenkai turi tokias sąlygas, kaip Lietuvoje? Kur dar lenkams galima ignoruoti įstatymus?

 4. Romas iš Suvalkų:
  1.,,Visus pavyzdžius duoti iš viduramžių arba panašiai“.
  Net ir pavyzdžiai iš viduramžių parodo kaip kalbos perdirbinėja svetimų kalbų žodžius ir manau,kad daugiau nerašysi,kad ,,lenkai niekada nieko nekeitė“
  O dabartinis lenkiškas perdirbimas Džordž Vašington strit į ulica Ježego Vašingtona tai viduramžiai?Ar lenkiškas perdirbimas Michal Aniol vietoj pasaulinio Mikelandželo buvo naudojamas tik viduramžiais?Dabar jau nenaudojamas?Italas,perskaitęs lietuvišką ,,Mikelandželas“,dar supras apie ką kalba,bet ,,Michal Aniol“,tai jam tikrai nieko nesako.Bet negirdėjau,kad italai dėl to eitų iš proto,kaip eina lenkai dėl lietuvių kalbos.
  Beje,kaip tik prisiminiau,kaip čekai priaugina galūnes prie užsienietiškų pavardžių.Pvz.,Merkel,ten Merkelova,o Olbrait,ten Olbrajtova ir t.t.Tu tur būt nepatikėsi,bet nei vokiečiai,nei amerikonai dėl to į psichozę nepuola.
  2.,,Pažiurėk i Vikipedija dabartiniu asmenybiu vardus ir pavardes“
  Pažiūrėjau.Labai norėjau rasti,kaip ten lenkai rašo Suvalkų trikampio lietuvių pavardes,tiksliau,kaip rašė šimtus metų iki beveik mūsų dienų,o moterų pavardes rašo,tiksliau iškraipo ir dabar.Deja,neradau.Bet tu gali įsitikinti,kaip dar visai nesenai buvo perdirbinėjamos lietuvių vyrų pavardės,o moterų pavardės darkomos iki šiol.Tur būt turi pažįstamų lietuvių?
  3.,,Tavo argumentas kad lenkai keičia pavardės pasidarys nesamoningas“
  Aš jau ne kartą pateikiau pavyzdžius,kaip keitė ir iki šiol keičia pavardes lenkai ir visos kitos tautos.Taip įžūliai per akis neigti akivaizdžią tiesą ir meluoti gali tik lenkas.Tu jau tikras lenkas,nebent tik tavo protėviai buvo lietuviai.
  4.,,Konstitucinis teismas nėra dievo teismas“.
  Šventa Teisybė.Bet prie ko čia tai?Aš jau rašiau,kad Lietuvos įstatymai leidžia paso pagrindiniame lape rašyti pavardes be lietuviškų galūnių,pvz, jeigu nenori rašyti Petrovas,Petrovičius,Petrovičienė,Petrovičiūtė,tai gali rašyti taip,kaip priimta jų tautoje:Petrov,Petrova,Petrovič ir t.t.Jeigu Pšemeneckis ar Pšemeneckienė nori būti Pšemenecki,tai gali paprašyti tokio įrašo ir jį turėti.Ko dar reikia?Lietuvių kalbos gramatikos pakeitimo?Tai gal parodykit pavyzdį,nustokit patys darkyti užsieniečių ir lietuvių moterų pavardes?
  5.,,Jeigu žmonės nori rašyti savo pavardės taip kaip jie tikrai rašomos,tai kodėl tau šitas trukdo.“
  Jeigu žmonės nori rašyti savo pavardes be lietuviškų gramatinių galūnių,tai jie ir rašo ir niekam šitas netrukdo.Tiesiog kai kurie lenkai jau nežino prie ko prisikabinti ir per akis meluoja.Gėda už Lenkijos lenkus.
  Kad daugiau neatrodytum pajuokos objektu,siūlau pastudijuoti kalbotyrą,internete medžiagos labai daug.Lenkiškai tai Językoznawstwo ar Wiedza językowa.

 5. Parašyk apie tuos nusikaltimus žmoniškumui. Visa laika kartojat kokias nesamones ir melas. Visa laika bijot kaip trusės ir kaltinat Lenkija. Persekiojo kunigus? O lietuviai iššaude apie 10 – 20 tuskt lenku Paneriuse. Palikim istorija ir kalbekim apie šiendiena. Kodėl nera užrašu, pavardžiu, kodėl mokyklos yra priverstos mokytis lietuviu kalba istorija ir geografija netgi jeigu šito nenori, kodėl lenkai negali melstis arkikatedroje ir kodėl žėmės gražinimas toks letus Vilnijoje. Nustokit verkti ir kaip vyrai tiesai šviesai man paskaykit. Nes atrodo jus tiktai meluojat mokat. Kur jusu honoras? Kur jusu sažine?

 6. Atlaisk, bet jeigu pora lenku dirbo privarta daugiausia kaip prižiuretojai, taigi visai skirtinga negu pora tusktančiu lietuviu kurie šaude žydus. Savanoriškai. Ne buvo priespaudos. Pavyždiuj vokiečiai skelbe i SS, tai lietuviai neėjo ir nebuvo lietuviško SS. O kaip skelbe ir ieškojo i žydšaudžiu būrius taip tiek būvo norinčiu, kad galėjo rinktis.

 7. Romas iš Suvalkų: „Matai, atrodo kad lenkijoje reikej konclagerius statyti, o Lietuvoje nors irgi pilna zydu gyveno konclagerio nereikejo – nes buvo savanoriu i šaudyniu būrius.“

  Tu teisus. Vienas dalykas yra sušaudyti keliasdešimt tūkstančių, ir visai kitas išleisti per krematoriumo kaminą milijonus. Pasakyti, kas dirbo savanoriais prižiūrėtojais ir kūrikais tuose mirties fabrikuose Lenkijoje, ar pats susivoksi?

 8. „Matai, atrodo kad lenkijoje reikej konclagerius statyti, o Lietuvoje nors irgi pilna zydu gyveno konclagerio nereikejo – nes buvo savanoriu i šaudyniu būrius.“

  Tu teisus. Vienas dalykas yra sušaudyti keliasdešimt tūkstančių, ir visai kitas išleisti per krematoriumo kaminą milijonus. Pasakyti, kas dirbo prižiūrėtojais ir kūrikais tuose mirties fabrikuose Lenkijoje, ar pats susivoksi?

 9. Jau nebejuokingas tas įžūlumas iš Polskos pusės, dievaži. Ką turi bendro Paneriai su šia diena? Gal ir lietuviams tuomet verta visam pasauliui ir pačiai Lenkijai pirmiausiai trimituoti apie Armijos Krajovos nusikaltimus žmoniškumui Lietuvos žemėje, taip pat apie laikotarpį, kai lenkai persekiojo lietuvių kunigus, draudė lietuviškus pamokslus, trėmė lietuvių kunigus į Baltarusiją – ten skaityt lietuviškai dievo žodį :)? Niekino lietuvius ir lietuvių kalbą? Dievaži – turgų padarėte, tikri Gariūnai.

 10. Matai, atrodo kad lenkijoje reikej konclagerius statyti, o Lietuvoje nors irgi pilna zydu gyveno konclagerio nereikejo – nes buvo savanoriu i šaudyniu būrius.

 11. taip žinoma – juk Lenkija tiek konclagerių leido savo šalyje pastatyti irgi savavališkai, prie ko čia tie vokiečiai? Juk II-ą pasaulinį karą vėlgi – lenkai pradėjo … konkrečiai Gžegožas 🙂

 12. Dėl SS, tai kažkiek lenkų tikrai tarnavo, o planams „Polnische Wehrmaht“ reorganizuoti į „Waffen SS Polen“ tesutrukdė laikas – gali apie tai pasiskaityti lenkiškoje arba angliškoje wikipedijoje (lietuviškoje nėra).

  Žinomiausios AK įvykdytos lietuvių žudynės buvo Dubingių miestelyje ir jo apylinkėse (virš 100 žmonių), kur AK, atsakydama į _lietuvių savisaugos būrio_ įvykdytas civilių žudynes Glitiškėse (niekas jų už tai negina), nepasant to, kad kaltininkus vokiečiai jau buvo sugavę ir sušaudę tose pačiose Glitiškėse, išžudė _civilius_ lietuvius ir net kažkodėl keletą lenkų.

  Dalis Lietuvos Vietinės Rinktinės (LVR) karių dėl nepaklusnumo vokiečiams taip pat atgulė Paneriuose. AK tuo metu nesibodėjo imti ginklų iš vokiečių ir padėti jiems persekioti likusius LVR būrius. (lt.wikipedia.org/wiki/Armija_Krajova , plačiau apie Dubingių ir Glitiškių įvykius – http://www.mediabv.lt/res_zinpr_det.php?id=15210).

 13. Kiek žinau tai i Ypatinga Bury žmonės ejo savavališkai.

 14. Visus pavyzdžius duoti iš viduramžio arba panašiai. Atsipalaiduok žmogau. Pažiurek i Vikipedija kaip tau raginau ir pažiurek dabartiniu asmenybiu vardus ir pavardes. Tavo argumentas kad lenkai keičia pavardės pasidarys nesamoningas. Prisimik Jono Jablonskio žodžius: „Su kitom tautybes pavardžiais elgimes kaip noretume kad su mus pavardžiais žmones elgtusi“. Žinok kad tarupukaryje 1938m istatymas leido rašyti originalai pavardes lenkiškai. Konstitucinis teismas nera dievo teismas. Jeigu žmonės nori rašyti savo pavardės taip kaip jie tikrai rašomos, taip kodėl tau šitas trukdo. Lietuviai elgesi kaip nuo šitu pavardžiu turetu numirti. Keista klausyti ir žiurėti. Gėda už lietuvos lietuvius.

 15. ,,Jokios kalbos nekeičia vardų ir pavardžių“
  Trūkt už vadžių ir vėl iš pradžių.Ką tik pateikiau pavyzdžius,bet Romas matyt jau tapo tikru lenku,jeigu faktai rodo,kad jis meluoja,tai tuo blogiau faktams,bet ne jam.
  ,,Šitie pavyždžia lenku kalboj kuriuos pateikei yra vienetai ir nesiekia toliau nei iki 18 amžiaus.“
  Ar vienetai,ar milijonai,bet jie įrodo,kad esat angažuotas melagis,melvęs,kad lenkų kalba nekeičia vardų ir pavardžių.
  ,,Iki 18 amžiaus“ galima prisiminti antikinį karvedį vardu Aleksandros.Lenkai jį vadina Aleksander.O lietuviai beveik nepakeitė,rašo Aleksandras.Viskas priklauso nuo gramatikų giminingumo.Lietuvių kalba mažai keičia arba visai nekeičia giminingų graikiškų ir lotyniškų žodžių,o lenkų-nekeičia ar mažai keičia slaviškų,germaniškų ir pan.Bet daugiau ar mažiau keičia visos kalbos,akivaizdu,kad kalbotyros mokslu visai nesidomėjot.Beje,žymus lenkų 15 amžiaus chronistas,kurį dabar lenkai rašo kaip Jan Dlugoš,savo pavardę rašė kaip Joanes Dlugosius,o kartais ir Longinus.Tai kuris variantas teisingas,paties užrašytas,ar naudojamas palikuonių?Lietuviai rašo Vytautas,lenkai Vitold,pats Vytautas yra pasirašęs Vytovdus,Vytavtes ir pan.Algirdas lenkų kalboje Olgierd,metraščio graikų kalboje Algirdos,tęsti galima be galo,vis dar tvirtinsit,kad tik lietuvių gramatika keičia svetimų kalbų žodžius?
  ,,Netgi i savo vardą ir pavarde negalipasirinkti“
  Mažiau tikėk lenkiška propaganda.Nelietuviška pavardė rašoma pagal skambesį ir be lietuviškos galūnės,jeigu žmogus jos nenori.Lietuvoje pilna žmonių,kurių pasuose Ivanov,Petrov,Giedrojc,Talmont ir pan.O Konstitucinio Teismo sprendimu to paties paso kitų įrašų skyriuje vardą ir pavardę galima įrašyti nelietuviškais rašmenimis ir nesugramatinta forma.

 16. Romai – išlinksniuok žodį Solomon jeigu sugebėsi, tuomet gal suprasi kam lietuvių kalboje reikalingos galūnės. Beje – lenkų kalboje tai jau paprasčiau padaryti, nes kalba nebe tokia archaiška kaip tavo niekinama lietuvių.
  Dėl paminklo su iškraipytom žydų pavardėm – tai pakeiskim į teisingą – juk ten kažkokia lenta tėra, negi sunku, nemanau, kad tai buvo padaryta specialiai norint ką nors įžeisti, greičiau iš nežinojimo? Ir dar – tau dievaži taip maga BŪTINAI paminėti, kad čia tik lietuviai ir būtent lietuviai šaudė Paneriuose? Manai jie tai darė savavališkai, niekieno nekontroliuojami? Tiesiog fantastika – Karo metu lietuvių kariuomenė daro ką nori ir vokiečiams tai visiškai nerūpi 🙂 nemanai, kad tai jau absurdiškos fantastikos žanras? Tiek to – tuomet Lenkijoje koncentracijos stovyklose žmones (net ir lietuvius – kas gi galėjo pagalvoti) kankino ir žudė – lenkai. Romai – turbūt mano duotų nuorodų neskaitei. Dėl Armijos krajovos veiklos būtent Lietuvoje – pasidomėk čia: http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2004/07/08/liter_02.html perskaityk visą knygą, dar pasidomėk, kodėl Lietuvos valstybinė komisija AK veiklai tirti dar 1993 metais paskelbė išvadas, kad „Lenkijos emigracinė vyriausybė ir jai pavaldi Armija krajova nepripažino Vilniaus grąžinimo Lietuvai, ruošėsi jį vėl atplėšti nuo Lietuvos, t.y. kėsinosi į Lietuvos vientisumą (…). Armijos krajovos partizanai Rytų Lietuvoje taip pat padarė nusikaltimų žmogiškumui, įvairiais motyvais yra terorizavę ir žudę civilius gyventojus, daugiausia lietuvius“. Žinau tik viena – apgailėtini tie tuteišiai, kurie bijo nutautėti. Paprašykit lietuvių – nemokamai pamokys išlikimo pamokų.

 17. „Žydų Lietuva tikrai atsiprašė,ir nekartą.
  Ten parašyta,kad žudė nacių kolaborantai.Tarp kitko,tarp jų buvo ir lenkų.Tai gal parašyti,kad žudė lietuviai ir lenkai?“

  Lenkas ten buvo gal vienas, rusu buvo tris, o apie šimta buvo lietuviu. Taigi gali parašyti taip. Bet gal nereikia slepti, kad tai buvo lietuviškas būrys su lietuviškom komandom, pavadinimu ir gal net iš praždžiu lietuviškos kariuomenės uniformus nešiojo. Kodėl jus taip visko bijot. Taigi Lenkai net nenoretu prijungti lietuvos nes kam jai šitas užkampis reikalingas. Vardai ir užrašai turejo buti jau prieš kelis metu sutvarkyti. Lenkija lauke kol Lietuva sutvarkys šita savarankiškai, bet negali lauki amžinai. Jeigu galvojat kad duodant žmonems teise rašyti savo vardus kaip motina jiems dave ir laikytis europos standardu dėl vietovardžiu tai lietuviu tautos galas, tai juokas ima. Prašau tegul lietuvos europarlamentaras išeina ir pasako šita europarlamente tai visi seimunai Starbure ir visa Europa juoksis.

 18. Jokios kalbos nekeičia vardu ir pavardžiu. Šitie pavyždžia lenku kalboj kuriuos pateikei yra vienetai ir nesiekia toliau nei iki 18 amžiaus. Paskui jau nei vienos pavardės lenkai neiškreipia. Pažiurek sau i Vikipedija kokius garsius žmones ir pažiuresi kokies mastais lietuvai ir visos kitos kalbos keičia pavardės. O aš čia ne kalbu apie istorines asmenybes tiktai apie normalus žmones kurie nori tureti savo tikra pavarde ir varda. Jeigu šitie žydai gavo nuo motinos varda Josef, Jakov, Salomon taigi tiktai durni žmones keistu jas i sulietuvintus. Gydikites – giminaičiai iš Lietuvos! Taigi čia baisus žmogaus teises pažeidimas. Netgi i savo varda ir pavarde negali pasirinkti.

 19. 1.,,Nekad ne atsipraše,užrašas ne sako kad ten žude lietuviai“
  Žydų Lietuva tikrai atsiprašė,ir nekartą.
  Ten parašyta,kad žudė nacių kolaborantai.Tarp kitko,tarp jų buvo ir lenkų.Tai gal parašyti,kad žudė lietuviai ir lenkai?
  2,,gėda man padre kad žydams irašyti sulietuvinti žydų vardai.Lieutviai tikrai turi kokia liga.Gydytis iš uždarumo ir kompleksų-giminaičiai iš lietuvos!!!“
  Jums gėda būna tik dėl lietuvių?O kai vardus savaip perrašo lenkai ir kitos tautos?Tada Jums gėda nebūna ir gydytis nesiūlote?Ar lenkams taip pat pasiūlote gydytis?Kaip patinka lenkų Ježego Vašingtona gatvė(ar aikštė),kai amerikonai rašo Džordž Vašington?Arba Michal Aniol vietoj visame pasaulyje naudojamo Mikelandželo?Vis dar ima juokas?Absoliučiai visos pasaulio kalbos keičia kitų kalbų žodžius,kai jai naudojasi,tai kalbotyros mokslo taisyklė,kuri neturi išimčių.Ir niekas nesuka sau smegenų dėl to,kad visas pasaulis Cheopsu vadina žmogu,kurio tikrasis vardas buvo Chu-fu.Tai aktualu tik kompleksuotiems mažaraščiams,amžinai ieškantiems priežąsties spjauti į Lietuvą.

 20. Tautybė yra svarbi nes dėl tautybės ir šaudė. Lenkai kiek žinau netarnavo SS jeigu tarnavo tai vienetai o tikriausiai nebuvo jokiu lenkišku buriu kurie šaudytu žydus. Mano nepasitenkimas kila iš šito kad per nei viena iškilme net per gerkle neprais lietuvos politikams pasakyti kad tai buvo lietuviai kurie žude. Tai buvo lietuviškas būrys, komandos būvo duodamos lietuviškai ir kam šita slepti ar nutyleti? Tiktai tiesa gali mūsu sielas išgelbeti.
  O kaip AK žudynės tai visa laika iš lietuvių apie šita girdžiu, bet paduok man pora šitu žudyniu vietų.

 21. Dar kartą įdėmiai perskaitykite mano klausimą poniai Irenai-kurioje vietoje aš priskiriu jai rašymą apie lietuvių ir bolševikų kolaboravimą?Aš tik išreiškiau nusistebėjimą lenkų mentalitetu,kaip jie gali pritarti klebonui melagiui ir pulti Lietuvą,nepatikrinę pateiktos informacijos.
  Be to aš neradau jos straipsnyje atsakymo į savo klausimą,ar buvo tarp komentatorių tokių,kuriems svarbiausia yra tiesa,o ne prisijungimas prie bet kurio,kas spjaudo į Lietuvą.Marijos Viernikovskos straipsnis žadina viltį,kad ne visi lenkai yra tokie,kaip juos apibūdina Ježy Giedroycas-melagiai,falsifikatoriai,egocentristai.Kadangi aš nemaža dalimi esu lenkas,tai būčiau laimingas,jei tarp komentatorių būtų bent 10% tokių,kuriems svarbiausia yra tiesa.

 22. atsiprašau, turėjo būti „civiliais ir beginkliais lietuviais“.

 23. Romai, kuo čia dėta nacių talkininkų tautybė? Negi yra skirtumas, ar jie buvo lietuviai ar lenkai (beje, skirtingai nuo lenkų, lietuviai bent SS netarnavo). Deja, būtent to „nesuprato“ AK veikėjai, Vilniaus krašte kovoję ne su ta vietine rinktine kaip su kovos priešininkais, o su savo kaimynais civiliais ir lietuviais, juos paprasčiausiai žudydami, neišskiriant nė kūdikių ar senių.

 24. Negalima suprasti tikrai kaip galima sulietuvinti pavardės sušaudytu žydu. Tai nebuvo konsultuota su žydu organizacijoms o tikrausiai jie kaip būtų naturialiai mirę neirašytu sulietuvintos formos. Kreipiu i puslapi kuriame patvirtinta kad nužudydams žydams Plungėje pastatytas paminklas su sulietuvintais formomis ir kad žydai prieš tai protestavo http://defendinghistory.com/a-speech-never-spoken/19705

  O apie Panierius. Ten yra priekaištai, kad Lietuviai nenori parašyti tiesiai kad ten žudė lietuviai. Yra tiktai parašyta „vietiniai pagalbininkai“, kad nebeplatinti lietuviu bendrabarbiavima.

 25. Romai: lietuviai neneigia Panerių tragedijos, jie ją pripažįsta, žinoma, kad tai yra mūsų tautos gėda. Tai nėra slepiama, apie tai yra rašoma (http://www.genocid.lt/Leidyba/1/arunas1.htm) ir ne tik šioje nuorodoje (http://ldn-knigi.lib.ru/JUDAICA/Holokaustas.htm), (http://www.muziejai.lt/vilnius/Paneriu_muziejus.htm). Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Paneriuose žydų bendruomenės nario A. Jacovskio iniciatyva atsirado pirmasis paminklinis akmuo, žydų kalba skelbiantis, kad čia nužudyta 70 tūkst. žydų (tai dokumentais nepagrįstas teiginys). 1991 m. Panerių muziejus be masinių žudynių teritorijos prijungiamas prie Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus, o po penkerių metų tapo šio muziejaus Istorijos skyriaus sektoriumi.
  1991 m. I. Epšteino iniciatyva priešais obeliską pastatytas antras paminklas – nužudytiems žydams atminti (jam I. Epšteinas paaukojo 90 000 rublių).
  1989 m. lenkų visuomeninės organizacijos savo lėšomis pastatė kryžių ir paminklą žuvusiems lenkams, 1992 m. buvo pastatytas paminklas žuvusiems lietuviams atminti. 1999 m. pastatytas trečias paminklinis akmuo, skirtas 1944 m. žuvusiems žydų specialistams atminti. Dėl pavardžių sulietuvinimo – čia nieko keisto – tiesiog toks yra mūsų kalbos bruožas – pridėti galūnes 🙂 Juk net Šekspyras rašome, bet juk tai nereiškia, kad jis buvo lietuvis 🙂

 26. Reikalavimas kad pašalinti paminkla kuris mus taip neteisingai nekina visai pagrista. Bet ir žinau kad Paneriuose lietuviai ne visai sažingai daro. Nekad ne atsipraše, užrašas ne sako kad ten žude lietuviai. O visai gėda man padre kaip perskaičiaiu kad sušaudytams žydams paminkųluje irašyti sulietuvinti žydu vardai. Tai jau juokas ima. Lieutviai tikrai turi kokia liga, kad net žydu vardai ir pavardės nori sulietuvinti. Gydytis iš uždarumo ir kompleksu – giminaičiai iš lietuvos!!!

 27. dar kartą perskaitykite įdėmiai straipsnį, ir atsakysite į savo klausimus. Nereikės klausti p.Irenos. beje, ar jinai rašė, kad lietuviai kolaboravo su bolševikais?

 28. Ponia Irena,ar nebuvo šioje temoje objektyvių lenkų pasisakymų?Juk labai nesunku internete pasitikrinti ir surasti,kad lietuviai niekada kartu su bolševikais nekovojo prieš lenkus,ne tik Seinijoje,bet ir kitur;kad lietuviai gynė savo etninę žemę ir administracinių LDK ribų neperžengė;kad šis etniškai lietuviškas kraštas Lenkijos įtakon pateko gana vėlai tik Rusijos carų dėka po 3-io padalinimo ir t.t.Jeigu objektyvių komentarų matėte,tai kiek maždaug jie procentų sudaro nuo bendro komentarų skaičiaus?

Komentarai uždrausti.