Ačiū, gerbiami Aldona ir Remigijau!

 Šių metų birželio 20 d. Vytauto Didžiojo universiteto didžiojoje salėje buvo įteikti diplomai dr. Aldonos Gaškienės ir dr. Remigijaus Gaškos remiamiems studentams. Mecenatai parėmė 46 bakalaurantus, 24 jų baigė magistrantūros studijas. Šiemet diplomus atsiėmė paskutinės – devintosios laidos absolventės: Jurgita Ruzgienė (švietimo vadyba), Monika Kutylo (žurnalistika ir medijų analizė), Laura Vaznelytė (taikomoji matematika) ir Asta Grigutytė (lietuvių filologija). Šiais metais mokslus taip pat baigė A. ir R. Gaškų remiama studentė Milda Pečiulytė.

stipendiantai-2

Diplomų įteikimo šventė pratęsta restorane „Perkūno namai“. Čia kartu su studentais ir jų tėveliais džiaugėsi A. ir R. Gaškų pakviesti: VDU rektorius Zigmas Lydeka, Vytauto Didžiojo universiteto tarybos narė Vida Bandis, Silva Butkienė, Robertas Duda – būsimas Gaškų pasekėjas, Kovo 11-osios licėjaus direktorė Irena Marcinkevičienė, Lenkijos lietuvių bendruomenės pirmininkas, Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos direktorius Jonas Vydra bei Punsko viršaitis Vytautas Liškauskas.

Susitikime visi šiltai bendravo, juokavo. Šventės metu skambėjo padėkos. Absolventai už finansinę paramą ir nuolatinę globą gerbiamiems A. ir R. Gaškoms skyrė šiuos žodžius: „Brangieji mūsų geradariai, gerbiami Aldona ir Remigijau, tikrai šiandien sunku rasti žodžius, kuriais galima būtų padėkoti už dovaną, kurią gavome iš Jūsų visam gyvenimui – už duoną, kuria mus maitinote ištisus studijų metus, už globą ir kantrų rūpestingumą. Dovanojote mums savo prakaitu uždirbtą materialaus pragyvenimo šaltinį, bet taip pat didelį dvasinį turtą – savo pavyzdį. Parodėte, kaip galima besąlygiškai dalinti kitiems meilę ir viso savo gyvenimo triūsą, ir kaip labai galima mylėti tėvynę.“

stipendiantai1

Rėmėjams atminimui buvo įteikta juosta, kuria magistrantės šventės metu apjuosė geradarių rankas.

Dėkingi buvo taip pat absolvenčių tėveliai. Jie įteikė gėlių ir atminimui drobėje įamžintus linkėjimus:

 Palaimink, Dieve, šiuos namus,

Kiekvieną jų kertelę,

Jų židinius, slenksčius visus

Ir poilsio vietelę.

 

Palaimink ir duris, kurios

Svetingai atsiskleidžia.

Palaimink langus,

Nes pro juos

Saulutė šviesą leidžia…

 Laimės dobilo vaikus gerbiami A. ir R. Gaškos išleido su kupinu bagažu žinių, gerumo ir šiltų žodžių. Į rimtą gyvenimą išlydėjo studentes įteikdami knygas, kuriose įrašė linkėjimus: „Sveikiname sėkmingai atsiekus vertingą profesinį laipsnį. Tikimės, kad tai padės greičiau atverti duris į sėkmingą karjerą.“

Džiaugsmu, kad buvusieji licėjaus mokiniai baigė Vytauto Didžiojo universitetą, pasidalijo ir Punsko Kovo 11-osios licėjaus direktorė I. Marcinkevičienė. Prie sveikinimų prisidėjo VDU rektorius Zigmas Lydeka. Jis džiaugės dėl sėkmingai įgytų diplomų, bet kartu ir liūdėjo, kad studentės palieka universitetą.

R. Gaška yra pasakęs, kad jų darbai baigėsi. Tačiau, kaip ir globėjai, tikime, kad mūsų ryšiai nenutrūks. Nuoširdžiai dėkojame gerbiamiems Aldonai ir Remigijui už nuolatinę globą. Linkime, kad savo kelyje sutiktų tokius pat nuostabius žmones, kokie jie buvo ir yra mums!

Monika KUTILAITĖ, punskas.pl