Anelei Maksimavičienei 100 metų!

1
Anelė Maksimavičienė (V. Baranauskaitės nuotr.)

2014 m. birželio 10 dieną į jaukią Maksimavičių sodybą Ožkiniuose sugužėjo nemažas būrys Punsko valsčiaus gyventojų pasveikinti Anelę Maksimavičienę, sulaukusią garbingo 100-ojo jubiliejaus.

2
Jubiliatės belaukiant… (V. Baranauskaitės nuotr.)

 

3
(V. Žilionio nuotr.)

 

4
Žvali šimtametė išeina pasitikti svečių (V. Baranauskaitės nuotr.)

Jubiliatę sveikino ir „Ilgiausių metų“ giedojo: Ožkinių kaimo gyventojai, Punsko valsčiaus viršaitis su darbuotojais ir tarybos atstovais, Punsko „Aušros“ leidyklos atstovai, ansamblis „Tėviškės aidai“.

5
„Tėviškės aidai“ gieda „Ilgiausių metų“ (V. Baranauskaitės nuotr.)

 

6
(V. Žilionio nuotr.)

 

7
Jubiliatę sveikina Punsko savivaldybės delegacija (V. Žilionio nuotr.)

 

8
Punsko valsčiaus darbuotojas Valentas Uzdila įteikia Anelės Maksimavičienės gimimo liudijimo, parašyto dar rusų kalba, kopiją (V. Baranauskaitės nuotr.)

 

9
Jubiliatės kaimynai, Ožkinių kaimo atstovai įteikė Jai 100 rožių puokštę (V. Baranauskaitės nuotr.)

 

10
Šimtametę sveikino ir Punsko „Aušros“ leidyklos (punskas.pl) atstovai (V. Baranauskaitės nuotr.)

 

11
Anelė Maksimavičienė su dukromis Alicija ir Živile (V. Žilionio nuotr.)

 

12
(V. Baranauskaitės nuotr.)

 

13
Jubiliatė su „Tėviškės aidais“ (V. Baranauskaitės nuotr.)

 

14
Gerbiama Anelė su Ožkinių kaimo gyventojais (B. Bobinienės nuotr.)

 

15
Visuomet svetinga ponia Anelė kviečia svečius į namus (V. Baranauskaitės nuotr.)

Gedimino Kraužlio vadovaujami ansambliečiai padainavo kelias dainas.

Dėkinga Jubiliatė visus pakvietė į savo namus pasivaišinti.

                                                                                                                                                                                 (vz, bb, vb)  punskas.pl